ثبت درخواست بیمه بیکاری در دوران کرونا

ژوئن 20, 20200پسندیدنبیمه عمر,

از ابتدای اسفندماه سال گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا، با تعطیلی بسیاری از مشاغل شاهد افزایش چشمگیر ثبت درخواست بیمه بیکاری در کشور از سوی افرادی بوده ایم که به نحوی مشاغل خود را از دست داده اند. به گونه ای که در پاسخ به این تقاضای چشمگیر، سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری …

ادامه مطلب