پوشش سرمایه فوت بیمه عمر

پوشش بیمه عمر؛ سرمایه فوت در بیمه عمر

جولای 26, 2020بیمه عمر

بیمه عمر دارای یک پوشش اصلی و چندین پوشش اضافی است. خرید بیمه عمر به معنای خرید پوشش بیمه عمر است. منظور از پوشش بیمه عمر، پوشش اصلی بیمه عمر، یعنی سرمایه فوت است. در این مطلب قصد داریم شرایط پوشش بیمه عمر به معنای پوشش اصلی سرمایه فوت به هر علت را معرفی نماییم.

منظور از پوشش بیمه عمر یا پوشش اصلی، پوششی است که همراه با خرید بیمه عمر، خریداری میشود. بدین معنی که بیمه گذار اختیاری برای عدم خرید آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر خرید بیمه نامه عمر به معنای خرید پوشش سرمایه فوت به هر علت است. پوششهای اضافی، پوششهایی هستند که بیمه گذار در خرید آنها مختار است. در بیمه نامه عمر، پوشش اصلی، پوشش سرمایه فوت به هر علت است. پیشتر در مطلب دیگری نیز به این موضوع پرداخته بودیم.

مفهوم پوشش سرمایه فوت به هر علت

پوشش سرمایه فوت به هر علت، پوششی است که به محض صدور بیمه عمر برقرار است. بدین معنی که با پرداخت اولین قسط بیمه نامه توسط بیمه گذار، این پوشش در تعهد شرکت بیمه خواهد بود. شرکت بیمه باید در صورت فوت بیمه شده، سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه را به ذینفعان آن پرداخت نماید. منظور از «به هر علت» آنست که فوت بیمه شده به هر علتی که باشد، تحت پوشش خواهد بود. شرکت بیمه متعهد به پرداخت سرمایه فوت به هر علت در صورت فوت بیمه شده به هر علتی است.

اما این واژه بدین معنا نیست که استثنائات بیمه نامه را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. به عنوان مثال تا دو سال پس از صدور بیمه نامه، خودکشی بیمه شده از استنائات بیمه نامه محسوب میشود. پس از گذشت دو سال از شروع بیمه نامه خودکشی نیز تحت پوشش سرمایه فوت به هر علت قرار میگیرد. همچنین مواردی نظیر جنگ، آشوب، بلوا و … نیز از موارد استثنا در بیمه عمر محسوب میشود.

میزان سرمایه فوت به هر علت و ذینفعان بیمه نامه در فرم پیشنهاد تعیین میگردد. فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور و توسط بیمه گذار تکمیل میشود.

میزان سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت به هر علت توسط بیمه گذار و در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور تعیین میشود. میزان حداقل و حداکثر سرمایه فوت به هر علت در شرکتهای مختلف اندکی متفاوت است. در اغلب شرکتهای بیمه، حداقل سرمایه فوت به هر علت که خرید آن اجباری است، ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. حداکثر سرمایه فوت به هرعلت، بسته به شرکت بیمه، میتواند بین ۲۵ تا ۳۰ برابر حق بیمه پرداختی سال تعیین شود. همچنین حداکثر میزان سرمایه فوت به هر علت که یک شرکت بیمه میتواند ارائه کند، توسط بیمه مرکزی تعیین میشود. در حال حاضر حداکثر میزان سرمایه فوت به هر علت که شرکتهای بیمه میتوانند ارائه کنند، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

شرکتهای بیمه با توجه به نرخ مصوب بیمه مرکزی، سقف پوشش سرمایه فوت خود را تعیین و اعلام مینمایند. برخی شرکتها این پوشش را تا سقف تعیین شده توسط بیمه مرکزی و برخی کمتر از آن تعیین میکنند. هیچ شرکت بیمه ای نمیتواند سرمایه فوتی بالاتر از سقف مصوب بیمه مرکزی را ارائه نماید. ارائه پوشش سرمایه فوت تا سقفی زیر سقف مصوب بیمه مرکزی در اختیار شرکتهای بیمه است. در برخی از شرکتها، حداکثر سرمایه فوت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، در برخی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در برخی نیز مقادیری کمتر است.

تأثیر سن بیمه شده بر سرمایه فوت به هر علت

علاوه بر موارد فوق، شرکتهای بیمه برای تعیین میزان پوشش بیمه عمر، مقررات دیگری را نیز تعیین میکنند. به عنوان مثال هر شرکت بیمه، بسته به سن بیمه شده، سقفی را برای این پوشش تعیین میکند. بیمه شده گاهی نمیتواند بیش از سقف را خریداری کند و گاهی با انجام آزمایشات پزشکی مجاز به خرید میشود. بنابراین برای برخی سنین در برخی شرکتها سرمایه فوت به هر علت از مبلغ مشخصی بیشتر ارائه نخواهد شد. این مبالغ که با توجه به سن بیمه شده تعیین میشود، غالباً در شرکتهای بیمه متفاوت است.

به عنوان مثال ممکن است در یک شرکت شرایط پوشش بیمه عمر، با مقرراتی خاص تعیین گردد. بدین معنی که مثلاً تا سن یک سالگی بیمه شده، حداکثر پوشش بیمه عمر، ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. از یک تا ۵ سالگی، حداکثر پوشش بیمه عمر، ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد. سرمایه فوت با مبلغی بیش از این عدد می‌تواند با انجام آزمایشات پزشکی قابل ارائه باشد. این شرایط پوشش بیمه عمر، برای سنین مختلف، توسط شرکتهای مختلف تعیین می‌شود.

شرایط پوشش بیمه عمر در هر شرکت با شرکت دیگر متفاوت است. اما غالباً میزان پوشش بیمه عمر بدون انجام آزمایشات، تا ۴۰ سالگی در حال افزایش است. از ۴۰ سالگی به بالا نیز دوباره میزان پوشش سرمایه فوت بدون انجام آزمایشات پزشکی، رو به کاهش می‌گذارد.  تعیین شرایط پوشش بیمه عمر به شکل فوق، بر اساس میزان ریسک بیمه نامه است. بدین معنی که ریسک فوت افراد از یک تا ۴۰ سالگی در حال کاهش است. اما از ۴۰ سالگی به بالا، ریسک فوت بیمه نامه افزایش می‌یابد. لذا شرایط پوشش بیمه عمر بر این اساس تعیین می‌شود.

ضریب رشد سالانه سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت به هر علت، در سال اول بیمه نامه با مکانیزمی‌که گفته شد، تعیین میگردد. بدین معنی که بیمه گذار در فرم پیشنهاد، مبلغی تا سقف ۲۵ برابر حق بیمه سال اول را انتخاب میکند. مبلغ سرمایه فوت به هر علت در سالهای بعدی بیمه نامه به وسیله ضریب رشد سالانه سرمایه فوت تعیین میشود. بیمه گذار میتواند در فرم پیشنهاد، ضریب رشد سالانه سرمایه فوت را بین ۵ تا ۲۰ درصد تعیین کند. در این صورت، مبلغ سرمایه فوت سال اول، در سالهای بعد با ضریب تعیین شده افزایش می‌یابد. همچنین بیمه گذار میتواند این ضریب را صفر در نظر گرفته و سرمایه فوت را ثابت نگاه دارد.

ایجاد تغییرات در سرمایه فوت به هر علت

بیمه گذار میتواند مبلغ سرمایه فوت بیمه نامه را در طول دوره بیمه عمر خود تغییر دهد. این اقدام در سررسید هر سال بیمه ای میسر خواهد بود. در هنگام افزایش سرمایه فوت، مبلغ جدید نمیتواند از ۲۵ تا ۳۰ برابر حق بیمه همان سال بیشتر تعیین شود. کاهش سرمایه فوت به هر علت نیز برای بیمه گذار امکان پذیر خواهد بود. در صورت افزایش سرمایه فوت به بیش از سقف سرمایه بدون آزمایش، بیمه شده باید آزمایشات لازم را انجام دهد. بر اساس نتیجه آزمایشات، شرکت بیمه میتواند در خصوص افزایش یا عدم افزایش سرمایه فوت تصمیم گیری نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت رسمی‌بیمه مرکزی مراجعه کنید.


پست های مرتبط

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
شرایط پوشش سرمایه فوت به هر علت

فوریه 4, 20200پسندیدنبیمه عمر,

بیمه عمر و سرمایه گذاری دارای یک پوشش اصلی و چندین پوشش اضافی است. منظور از پوشش اصلی پوششی است که در صورت خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به همراه بیمه نامه خریداری می‌شود و بیمه گذار اختیاری برای عدم خرید آن نخواهد داشت. بدین معنی که خرید بیمه نامه عمر و سمایه …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند