بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

چگونگی استفاده از وام بیمه های عمر و سرمایه گذاری

دسامبر 4, 2019بیمه عمر

 یکی از مهم ترین و پرکاربردترین ویژگی‌ها و مزایای بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری استفاده از تسهیلات وام بیمه عمر و سرمایه گذاری است. پرداخت وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری ویژگی خاص این بیمه نامه است که بیمه عمر و سرمایه گذاری را از تمامی‌بیمه‌های دیگر متمایز می‌سازد. پرداخت وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری تقریباً در تمامی‌شرکت‌های بیمه به شکل مشابه و با شرایط یکسان صورت می‌گیرد اما در جزئیات نحوه ی پرداخت وام در شرکت‌های مختلف بیمه تفاوت‌هایی وجود دارد که می-تواند برای برخی شرکت‌ها مزیت‌هایی را ایجاد نماید. نحوه ی پرداخت وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و شرایط آن پرسشی است که برای بسیاری از مشتریان متقاضی خرید بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و حتی برای بسیاری از بیمه گذاران و بیمه شدگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح بوده و همواره فروشندگان و نمایندگان بیمه با آن مواجه می‌شوند. در این یادداشت تلاش داریم ویژگی‌ها و شرایط پرداخت وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری را در شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن تفاوت‌های جزئی در شرایط و ویژگی‌های پرداخت وام در شرکت‌های مختلف بیمه ای شرح دهیم.

 

وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری به چه افرادی پرداخت می‌شود؟

در بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار مالک بیمه نامه محسوب شده و اختیار بیمه نامه در دست بیمه گذار است. در حقیقت بیمه عمر و سرمایه گذاری نوعی دارایی محسوب می‌شود که بیمه گذار دارنده و مالک و صاحب اختیار آن است. بنابراین مزایا و منافع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری متعلق به بیمه گذار یا فردی است که توسط بیمه گذار تعیین شده باشد. لذا فردی که امکان استفاده از وام بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری را دارد، بیمه گذار است و شرکت بیمه وام بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری را به فردی غیر از بیمه گذار پرداخت نمی‌کند. بیمه گذار در صورتی می‌تواند روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود وام دریافت کند که حداقل دو سال از زمان شروع بیمه نامه ی وی گذشته باشد و اقساط حق بیمه ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری وی تا روز درخواست وام به طور کامل تسویه شده باشد. همچنین در صورتی که بیمه گذار در گذشته وامی‌از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود دریافت کرده باشد، باید اقساط وام خود را به طور کامل پرداخت و وام پیشین خود را تسویه نماید و سپس اقدام به درخواست وام جدید نماید. بنابراین وام بیمه عمر و سرمایه گذاری به فردی پرداخت می‌شود که شرایط زیر را داشته باشد:

۱-       بیمه گذار بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری باشد.

۲-       حداقل دو سال از تاریخ شروع بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری وی گذشته باشد.

۳-       تمامی‌اقساط حق بیمه ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را تا روز تاریخ درخواست وام پرداخت کرده باشد و بیمه نامه ی وی دارای اقساط پرداخت نشده نباشد.

۴-       در صورت دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود در گذشته، تمامی‌اقساط وام خود را تسویه کرده باشد.

 

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

 

میزان وام پرداختی به بیمه گذار چه مبلغی است؟

میزان وام پرداختی به بیمه گذار از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بستگی به میزان اندوخته و ارزش بازخرید بیمه-نامه عمر و سرمایه گذاری دارد. بدین معنی که بیمه گذار می‌تواند در هر زمان تا سقف ۹۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را به صورت وام دریافت کند. بسیاری از بیمه گذاران و مشتریان بیمه عمر و سرمایه گذاری تصور می‌کنند که میزان وام پرداختی از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ۹۰ درصد از واریزی ایشان است. این تصور نادرست است. میزان وام پرداختی به بیمه گذار ۹۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری است و ارزش بازخرید بیمه نامه ممکن است از میزان پرداختی بیمه گذار کمتر یا بیشتر باشد. ارزش بازخرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بدین شکل محاسبه می‌شود که از هر یک از حق بیمه‌های پرداختی توسط بیمه گذار ابتدا هزینه‌هایی نظیر هزینه ی پوشش‌های خریداری شده توسط بیمه گذار روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، هزینه‌های اداری و هزینه ی کارمزد کسر شده و باقیمانده ی آن به عنوان اندوخته برای بیمه گذار ذخیره می‌گردد و به آن سود قطعی و سود مشارکت در منافع تعلق می‌گیرد. در صورتی که بیمه گذار علاوه بر حق بیمه، مبلغی را تحت عنوان اندوخته یا سپرده نیز در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود واریز کرده باشد، این مبلغ به طور کامل به اندوخته ی بیمه نامه اضافه شده و سود قطعی و سود مشارکت به آن تعلق می‌گیرد. مابه التفاوت حق بیمه و هزینه‌ها به علاوه ی سودهای تعلق گرفته به آن به علاوه ی اندوخته یا سپرده ی متفرقه یا اولیه (در صورت وجود) و سودهای تعلق گرفته به آن، ارزش بازخرید بیمه-نامه عمر و سرمایه گذاری را تعیین می‌کند. در اغلب بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری ارزش بازخرید بیمه نامه تا سال پنجم از میزان واریزی بیمه گذار کمتر و از سال پنجم به بعد از میزان واریزی بیمه گذار بیشتر است. بنابراین مبلغ وام دریافتی بیمه گذار از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری که ۹۰ درصد ارزش بازخرید بیمه نامه است نیز می‌تواند بیشتر یا کمتر از میزان پرداختی بیمه گذار باشد.

 

برای دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری چه مدارکی لازم است؟

یکی از بزرگ ترین مزایای وام بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری آن است که دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نیاز به هیچ گونه مدارک و اسنادی جهت ضمانت از سوی بیمه گذار ندارد. بیمه گذار تنها با ارائه ی کارت شناسایی معتبر خود می‌تواند درخواست وام خود را به شرکت بیمه ارائه نموده و تنها ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت مبلغ وام خود را بدون هیچ گونه مراحل اداری و بوروکراسی اضافه دریافت نماید. در واقع در بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری، اندوخته ی بیمه نامه به عنوان پشتوانه ی وام بیمه گذار عمل کرده و نیاز به ضامن را برای بیمه گذار از بین می‌برد. در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط بیمه-گذار اقساط وام و جریمه ی دیرکرد آن در پایان دوره ی بیمه نامه و یا هنگام بازخرید بیمه نامه توسط بیمه گذار از محل اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری وی کسر شده و مابقی اندوخته به بیمه گذار پرداخت می‌شود.

 

شرایط بازپرداخت وام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

بیمه گذار می‌تواند هنگام درخواست وام از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود، روش و مدت بازپرداخت وام خود را انتخاب نماید. بدین شکل که بیمه گذار می‌تواند اقساط وام خود رابه صورت یک ساله، دو ساله یا سه ساله و به یکی از روش‌های ماهانه یا سالانه بازپرداخت نماید. سود وام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف بین ۴ تا ۵٫۵ درصد است. اما روش دریافت سود از بیمه گذار در شرکت‌های مختلف متفاوت است. در برخی از شرکت‌های بیمه، تنها همین سود ۴ تا ۵٫۵ درصدی از بیمه گذار اخذ می‌شود و در مقابل در مدتی که بیمه گذار اقساط وام خود را پرداخت می‌کند، شرکت بیمه پرداخت سود به اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را متوقف می‌کند. در واقع به این دلیل که بیمه گذار ۹۰ درصد از وجه اندوخته ی خود را از شرکت بیمه دریافت کرده است، شرکت بیمه تنها به ۱۰ درصد باقیمانده سود پرداخت می‌کند. این امر موجب تفاوت ارزش بازخرید بیمه نامه با مبلغ درج شده در جدول می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه در این روش، اندوخته ی بیمه نامه بر اثر دریافت وام دست خوش کسری می‌گردد، غالباً شرکت‌هایی که سود وام خود را بدین شکل دریافت می‌کنند، تنها دو بار در طول دوره ی بیمه نامه به بیمه گذار خود وام پرداخت می‌کنند و امکان دریافت وام بیش از دو بار برای بیمه  گذار وجود ندارد. اما در اکثر شرکت‌های بیمه، بیمه گر علاوه بر سود ۴ تا ۵٫۵ درصدی جهت پرداخت وام سود قطعی بیمه نامه که بین ۱۶ تا ۱۸ درصد می-باشد را نیز از بیمه گذار دریافت نموده و در مقابل به همین میزان به اندوخته ی وی سود پرداخت می‌کند. در حقیقت بیمه گذار در مدتی که وام خود را پرداخت می‌کند و بخشی از اندوخته ی خود را تحت عنوان وام در اختیار دارد، به جای شرکت بیمه، خود به اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود سود پرداخت می‌کند. در این روش بیمه گذار تا پایان دوره ی بیمه نامه به محض تسویه ی هر وام می‌تواند وام جدید دریافت نماید و تعداد وام‌های دریافتی وی از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت. سود وام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به صورت سالانه محاسبه می‌شود و در صورتی که بیمه گذار اقساط وام خود را به صورت ماهانه پرداخت نماید، بدیهی است که مبلغ سود پرداختی وی در طی دوره ی بازپرداخت اقساط وام کمتر خواهد شد. روش مناسب بازپرداخت اقساط وام برای هر فرد با فرد دیگر می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال در صورتی که فردی دارای شغلی باشد که گردش حساب وی زیاد است، روش بازپرداخت سالانه برای وی می‌تواند مناسب تر باشد، در حالی که روش بازپرداخت اقساط وام برای فردی که دارای حقوق ماهانه است، به صورت ماهانه می‌تواند با قطعیت بیشتری همراه باشد. لذا جهت آگاهی و وقوف به بهترین روش برای بازپرداخت اقساط وام بهتر است که بیمه گذار با مشاور بیمه ای خود به طور دقیق مشورت نموده و راهنمایی‌های لازم را اخذ کند.

 

شرایط بازپرداخت اقساط وام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری زودتر ازموعد

در صورتی که بیمه گذار تمایل داشته باشد، اقساط وام خود را زودتر از موعد تسویه نماید، می‌تواند با مراجعه به شرکت بیمه درخواست فک وام نماید. جهت ارائه ی درخواست فک وام لازم است که اقساط وام بیمه نامه تا روز درخواست فک وام به طور کامل تسویه شده باشد و هیچ یک از اقساط وام که موعد آن سررسید نشده است، پرداخت نشده باشد. در این صورت بیمه گذار می‌تواند با درخواست فک وام خود سود مدت باقیمانده را از اقساط وام خود کسر نموده و وام خود را با سود کمتر پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می‌تواند بلافاصله پس از تسویه وام یا فک وام خود درخواست وام جدید از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود نماید.

 

دریافت وام از محل بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری با حق بیمه ی یکجا

پیش از این گفته شد که بیمه گذار در صورتی می‌تواند از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود وام دریافت کند که حداقل دو سال از زمان شروع بیمه نامه گذشته باشد. این قاعده در اکثر شرکت‌های بیمه ای یک استثنا دارد. در قریب به اتفاق شرکت‌های بیمه ای، در صورتی که بیمه گذار حق بیمه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را به صورت یکجا یا در حقیقت به صورت سپرده در بیمه نامه اندوخته نموده و پرداخت نماید، بیمه گذار این امکان را خواهد داشت که در مدتی کمتر از دو سال از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود وام دریافت نماید. در بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری با حق بیمه ی یکجا برخی شرکت‌های بیمه بعد از گذشت شش ماه از آغاز دوره ی بیمه نامه برای بیمه گذار امکان دریافت وام را فراهم می‌کنند. برخی از شرکت‌های بیمه مدت زمان لازم برای دریافت وام را حتی از شش ماه نیز کمتر کرده و تنها پس از گذشت سه ماه از شروع بیمه-نامه عمر و سرمایه گذاری که حق بیمه ی آن به صورت یکجا پرداخت شده باشد، به بیمه گذار وام پرداخت می‌کنند.

این قابلیت در بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری این امکان را برای بیمه گذاران فراهم می‌کند که از طریق افتتاح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با حق بیمه ی یکجا و دریافت وام از محل آن ظرف مدت بسیار کوتاهی با سرمایه‌های کلان خود بازی کرده و علاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری، از این طریق برای خود منفعت اقتصادی ایجاد نمایند.

 

آیا دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به نفع بیمه گذار است؟

برای بسیاری از بیمه گذاران این پرسش مطرح است که آیا دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به نفع ایشان است یا به ضررشان و یا اینکه چرا باید از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود وام دریافت نمایند و وام مورد نیاز خود را از بانک یا محل دیگری دریافت نکنند؟ برای پاسخ به این پرسش، دلایل زیر را می‌توان ارائه کرد:

۱-       دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در اکثر شرکت‌های بیمه، بدون محدودیت بوده و بیمه گذار تا پایان دوره ی بیمه نامه ی خود می‌تواند به تعداد نامحدود از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود وام دریافت نماید. لذا بیمه گذار هیچ گونه نگرانی برای دریافت وام و هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن دریافت وام خود نخواهد داشت. چرا که به محض تسویه ی هر وام می‌تواند وام جدید دریافت نماید.

۲-       با دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در حقیقت بیمه گذار همواره سرمایه ی خود و حق بیمه‌های پرداختی خود را در اختیار دارد، در حالی که از پوشش‌های بیمه ای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نیز برخوردار است. به عبارت دیگر بیمه گذار می‌تواند از سال دوم تا پایان دوره ی بیمه نامه از پوشش‌های بیمه ای برخوردار باشد، در حالی که ۹۰ درصد سرمایه ی خود را همواره در اختیار خود دارد.

۳-       دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بر خلاف دریافت وام از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی هیچ گونه پیچیدگی در فرایند اداری و بروکراسی نداشته و بیمه گذار می‌تواند بدون معرفی ضامن و تنها با ارئه ی کارت شناسایی خود و تکمیل یک فرم درخواست وام ظرف مدت ۲۴ ساعت وام خود را دریافت نماید. چنین امکانی جز در بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری برای بیمه گذار فراهم نخواهد شد.

۴-       وام بیمه عمر و سرمایه گذاری این مزیت را برای بیمه گذار ایجاد می‌کند که در صورت عدم توانایی بیمه گذار برای پرداخت اقساط وام به هر دلیلی، اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری وی به عنوان پشتوانه ی آن عمل نموده و در پایان دوره ی بیمه نامه اقساط وام از محل اندوخته ی بیمه نامه کسر خواهد شد. لذا در شرایط خاص مالی برای بیمه گذار مشکلات عدم بازپرداخت اقساط وام همانند بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی گریبان گیر بیمه گذار نخواهد شد.

۵-       دریافت وام از محل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری هیچ گونه خللی در بیمه نامه، پوشش‌ها و میزان اندوخته ی بیمه-نامه عمر و سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد. لذا بیمه گذار با آسودگی خاطر می‌تواند از مزایای دریافت وام بهره ببرد و دلیلی برای عدم دریافت آن در هر زمانی نخواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق مشتریان و بیمه گذاران بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری می‌توانند از کلیه مزایا و جزئیات وام بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری آگاهی یابند. همچنین در صورت نیاز به راهنمایی و مشورت بیشتر، کلیه مخاطبان سایت بیم دان می‌توانند با کارشناسان بیم دان به طور بیست و چهار ساعته تماس گرفته و اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را کسب کنند.

 

پادکست‌های بیمه عمر

در ادامه می‌توانید از پادکست‌های توصیفی برای بیمه عمر که توسط رسانه بیمدان آماده شده است  استفاده کنید تا دانش بیمه ای خود را افزایش دهید.


پست های مرتبط

چگونگی دریافت وام بیمه عمر
شرایط دریافت وام بیمه عمر

جولای 10, 20200پسندیدنبیمه عمر

یکی از مهمترین مزایای بیمه عمر استفاده از تسهیلات وام بیمه عمر است. در این مطلب قصد داریم شرایط دریافت این وام را تشریح کنیم.

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند