مقایسه بیمه ایران و نوین

مقایسه شرایط بیمه عمر ایران و بیمه عمر نوین

جولای 5, 2020بیمه عمر

یکی از پرسش­های متداول متقاضیان بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ به جهت پاسخ به این سؤال لازم است شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر ایران را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم. پیش از این در مطلبی درباره کلیات بیمه عمر، صحبت کرده بودیم.

محدوده ­ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر ایران، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۱۰۶ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که پس از پایان دوره، بیمه شده می‌تواند تا ۱۰۶ سالگی مستمری دریافت کند و تحت پوشش قرار گیرد. در بیمه عمر نوین، بیمه شده تا سن ۷۵ سالگی تحت پوشش بیمه نامه قرار می‌گیرد.

مدت بیمه­ نامه

در بیمه عمر ایران، مدت بیمه ­نامه می­ تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۱۰۶ سالگی بیمه شده ادامه یابد. در بیمه عمر نوین نیز مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال تا ۳۰ انتخاب شود.

روش پرداخت حق بیمه

در هر دو بیمه عمر مورد بحث، بیمه­ گذار می­ تواند حق بیمه‌های خود را به پنج روش پرداخت کند. این پنج روش عبارتند از: ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

پوشش سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت به هر علت در بیمه ایران، می‌تواند بین ۵ تا ۳۵ برابر حق بیمه سال انتخاب شود. در سالهای بعد بیمه­ نامه، سرمایه فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه سرمایه­ ی فوت تعیین می‌شود. سقف سرمایه فوت به هر علت در بیمه ایران ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در شرکت بیمه نوین نیز سرمایه فوت از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۵ برابر حق بیمه سال اول ارائه می‌شود. سقف سرمایه فوت در این شرکت بیمه، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه

در هر دو شرکت بیمه ایران و نوین، پوشش­های اضافی حادثه به طور کامل ارائه می­ شود. پوشش سرمایه فوت ناشی از حادثه در بیمه عمر ایران تا سقف سه برابر سرمایه فوت به هر علت ارائه می‌شود. این ضریب در بیمه نوین تا سقف چهار برابر سرمایه فوت به هر علت است. سقف سرمایه فوت حادثه در بیمه ایران، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. این پوشش در بیمه نوین با شرایط مشابه عرضه می‌شود اما سقف این پوشش در بیمه نوین ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در هر دو بیمه، پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر ایران به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه فوت و تا سقف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود. در بیمه نوین، این پوشش تا چهار برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل ارائه است.

پوشش اضافی هزینه پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه نیز در هر دو بیمه، به شرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه ایران به میزان ۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه نوین نیز بین ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل انتخاب است.

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش امراض خاص در بیمه عمر ایران برای انواع سرطان، سکته‌ها، عمل قلب باز و پیوند اعضا ارائه می‌شود. میزان این پوشش، ۲۵ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. نحوه­ ارائه­ این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه ایران به میزان هزینه­‌های انجام شده از سوی بیمه شده است. پوشش امراض خاص در بیمه عمر هر دو شرکت از سن یک تا شصت سالگی، ارائه می‌شود. در بیمه عمر نوین، علاوه بر بیماریهای فوق، بیماریهای دیگری نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند. این بیماریها شامل اعمال جراحی قلب، ام اس، هپاتیت، آلزایمر، پارکینسون، دیالیز کلیوی، نابینائی، ناشنوائی، کما، مننژیت و عفونت می‌شود. امراض خاص در بیمه نوین،بین ۱۰ تا ۵۰ درصد سرمایه فوت و تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌گردد. نحوه پرداخت امراض خاص در بیمه نوین، به شکل سرمایه ای، به شرط ابتلا و بدون نیاز به فاکتور است.

        پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. اما در بیمه نوین این پوشش به بیمه گذار ارائه می‌گردد. در بیمه ایران، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود. این پوشش در بیمه ایران از کارافتادگی دائم و کامل بر اثر حادثه را شامل می‌شود. همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره بیمه نامه خواهد بود. این پوشش در بیمه ایران، تنها حق بیمه­ پوششهای اصلی را شامل می‌شود و حق بیمه پوششهای اضافی را دربرنمی‌گیرد. همچنین تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه­ ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه ایران نمی‌شود.

در بیمه نوین اگر بیمه شده و بیمه گذار یکی باشند، پوشش معافیت برای ازکارافتادگی به هر علت ارائه می‌شود. در این صورت معافیت تا پایان دوره بیمه نامه برقرار است. اگر بیمه گذار و بیمه شده یکی نباشند، پوشش معافیت در بیمه نوین در دو حالت مختلف عرضه می‌گردد. برای بیمه شده زیر ۱۸ سال، پوشش معافیت، فوت و نقص عضو بیمه گذار به هر علت را شامل می‌شود. در این حالت پوشش تا ۱۸ سالگی بیمه شده برقرار است. بعد از ۱۸ سالگی پوشش تا پایان دوره بیمه نامه در اثر حادثه برقرار خواهد بود. در بیمه عمر نوین، تعدیلات حق بیمه مشمول معافیت می‌شود. همچنین معافیت، حق بیمه پوششهای اضافی را نیز شامل می‌شود.

سایر تفاوتهای بیمه عمر ایران و نوین

در بیمه نوین، پوششی تحت عنوان پوشش مستمری ناشی از معافیت ارائه می‌گردد. به موجب آن، در صورت تحقق موضوع پوشش معافیت، مبلغی به عنوان مستمری نیز به بیمه شده پرداخت می‌شود. میزان مستمری، توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد بین یک تا چهار برابر حق بیمه پرداختی سال انتخاب می‌شود. این پوشش در بیمه عمر ایران ارائه نمی‌شود. همچنین در بیمه نوین امکان اخذ پوشش درمان تکمیلی در قالب سه طرح، برای بیمه شده وجود دارد.پوشش بیمه تکمیلی نیز در بیمه ایران ارائه نمی‌گردد.

با بررسی هریک از پوششها در دو شرکت بیمه ایران و نوین، مزایای بیمه عمر در دو شرکت آشکار می‌شود. با بررسی و مقایسه مزایای بیمه عمر در شرکتهای مختلف، متقاضیان بیمه عمر می‌توانند بیمه مناسب خود را شناسایی کنند.


پست های مرتبط

مقایسه شرایط بیمه عمر ایران و بیمه عمر کارآفرین
مقایسه شرایط بیمه عمر ایران و بیمه عمر کارآفرین

آگوست 14, 20200پسندیدنبیمه عمر,

یکی از پرسش­های متداول متقاضیان بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ به جهت پاسخ به این سؤال لازم است شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر ایران را با شرایط بیمه عمر کارآفرین مقایسه نماییم.

ادامه مطلب
بررسی بیمه های عمر پاسارگاد و نوین
مقایسه شرایط بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر نوین

جولای 19, 20200پسندیدنبیمه عمر,

یکی از پرسشهای متداول متقاضیان خرید بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ جهت پاسخ به این سؤال باید شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و مقایسه گردد. در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر پاسارگاد را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم.

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند