بررسی بیمه عمر گارسیان و بیمه عمر نوین

بیمه عمر پارسیان و بیمه عمر نوین؛ مقایسه و بررسی

آگوست 2, 2020بیمه عمر

یکی از پرسش­های مهم بیمه گذاران بیمه عمر، این است که کدام بیمه عمر را باید انتخاب کنند؟ یا مزایای بیمه عمر در کدام شرکت بهتر است؟ در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر پارسیان را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم.

این سؤالات به ویژه در خرید آنلاین بیمه از سوی بیمه گذاران به کرات مطرح می‌شود. برای پاسخ به این سوال، باید مزایای بیمه عمر در شرکتهای مختلف را مقایسه کرد. در مطالب پیشین، بیمه عمر را در چندین شرکت با هم مقایسه کردیم.

محدوده­ ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر پارسیان، بیمه شده میتواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. در هنگام صدور بیمه نامه، بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد. اما پس از صدور بیمه­ نامه تا ۷۰ سالگی میتواند تحت پوشش قرار گیرد. در بیمه عمر نوین، بیمه شده تا سن ۷۵ سالگی تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد.

مدت بیمه­ نامه

در بیمه پارسیان، مدت بیمه­ نامه می­تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. در بیمه عمر نوین نیز مدت بیمه نامه میتواند از ۵ سال تا ۳۰ انتخاب شود.

روش پرداخت حق بیمه

در هر دو بیمه عمر مورد بحث، بیمه­ گذار می­تواند حق بیمه‌های خود را به پنج روش پرداخت کند. این پنج روش عبارتند از: ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

پوشش سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت به هر علت در بیمه عمر پارسیان بین ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین میشود. در سالهای بعد بیمه نامه، سرمایه فوت بر اساس درصد رشد سالانه سرمایه فوت مشخص میگردد. در شرکت بیمه نوین نیز سرمایه فوت از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۵ برابر حق بیمه سال اول ارائه میشود. سقف سرمایه فوت در این شرکت بیمه، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه

در هر دو بیمه عمر مذکور، پوشش سرمایه فوت حادثه تا سقف چهار برابر سرمایه فوت عادی ارائه میشود. سقف مبلغ سرمایه فوت حادثه در بیمه پارسیان، ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و در بیمه نوین ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

  پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه عمر پارسیان، این پوشش به شرط خرید پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه قابل ارائه میباشد. این پوشش در بیمه پارسیان به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال ارائه میشود. در بیمه نوین، این پوشش تا چهار برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل ارائه است.

پوشش اضافی هزینه پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه در بیمه عمر پارسیان به شرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه پارسیان به میزان ۲۰ درصد سرمایه­ی فوت ناشی از حادثه و تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. این پوشش در بیمه نوین نیز بین ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل انتخاب است.

پوشش اضافی امراض خاص

این پوشش در بیمه پارسیان برای بیماریهای سرطان، سکته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضا ارائه میشود. امراض خاص در بیمه پارسیان به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه پرداخت خسارت آن در بیمه پارسیان به صورت هزینه ای و به ارائه فاکتور از سوی بیمه شده میباشد.

همچنین در بیمه عمر پارسیان، هزینه بیماریهای خاص در طول دوره بیمه­ نامه تنها یک بار قابل پرداخت است. این پوشش امراض خاص در بیمه پارسیان از پانزده سالگی تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد.

در بیمه عمر نوین، علاوه بر بیماریهای فوق، بیماریهای دیگری نیز تحت پوشش قرار میگیرند. این بیماریها شامل اعمال جراحی قلب، ام اس، هپاتیت، آلزایمر، پارکینسون، دیالیز کلیوی، نابینائی، ناشنوائی، کما، مننژیت و عفونت میشود. امراض خاص در بیمه نوین، بین ۱۰ تا ۵۰ درصد سرمایه فوت و تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه پرداخت امراض خاص در بیمه نوین، به شکل سرمایه ای، به شرط ابتلا و بدون نیاز به فاکتور است. این پوشش در بیمه عمر نوین از یک تا شصت سالگی ارائه می‌شود.

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر پارسیان، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه پارسیان، حق بیمه پوشش­های اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه پارسیان، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه میشود.

در بیمه نوین اگر بیمه شده و بیمه گذار یکی باشند، پوشش معافیت برای ازکارافتادگی به هر علت ارائه میشود. در این صورت معافیت تا پایان دوره بیمه نامه برقرار است. اگر بیمه گذار و بیمه شده یکی نباشند،

پوشش معافیت در بیمه نوین در دو حالت مختلف عرضه میگردد. برای بیمه شده زیر ۱۸ سال، پوشش معافیت، فوت و نقص عضو بیمه گذار به هر علت را شامل میشود. در این حالت پوشش تا ۱۸ سالگی بیمه شده برقرار است. بعد از ۱۸ سالگی پوشش تا پایان دوره بیمه نامه در اثر حادثه برقرا خواهد بود. در بیمه عمر نوین، تعدیلات حق بیمه مشمول معافیت میشود. همچنین معافیت، حق بیمه پوششهای اضافی را نیز شامل میشود.

مقایسه بیمه عمر پارسیان و بیمه عمر نوین

سایر تفاوتهای بیمه عمر پارسیان و نوین

تفاوت در پرداخت وام

یکی از تفاوتهای این دو شرکت بیمه در روش پرداخت وام آنهاست. در شرکت بیمه پارسیان، وام بیمه عمر با سود ۴% پرداخت میشود. در این شرکت، در طول دوره بازپرداخت وام، به بیمه نامه سودی تعلق نمیگیرد. لذا شرکت بیمه از بیمه گذار سود کم دریافت نموده و در مقابل پرداخت سود بیمه را متوقف میکند. بنابراین با دریافت وام، اندوخته بیمه نامه از اندوخته مندرج در جدول کمتر میشود. در نتیجه در طول دوره بیمه نامه، بیمه گذار تنها دو بار مجاز به دریافت وام خواهد بود.

در بیمه نوین اما بیمه گر، علاوه بر بهره ۵%، بهره بیمه نامه را نیز به بهره وام اضافه میکند. در مقابل هم زمان بیمه گر به اندوخته بیمه گذار سود پرداخت میکند. در حقیقت بیمه گذار در دوره بازپرداخت وام، سود اندوخته خود را بجای شرکت بیمه پرداخت میکند. در این حالت، اندوخته بیمه نامه با اندوخته مندرج در جدول منطبق خواهد بود. لذا بیمه گذار میتواند در طول دوره بیمه نامه، به تعداد نامحدود وام دریافت کند.

تفاوت در پوشش‌های مستمری و بیمه تکمیلی

در بیمه نوین، پوششی تحت عنوان پوشش مستمری ناشی از معافیت ارائه میگردد. به موجب آن، در صورت تحقق موضوع پوشش معافیت، مبلغی به عنوان مستمری نیز به بیمه شده پرداخت میشود. میزان مستمری، توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد بین یک تا چهار برابر حق بیمه پرداختی سال انتخاب میشود. این پوشش در بیمه عمر پارسیان ارائه نمیشود. همچنین در بیمه نوین امکان اخذ پوشش درمان تکمیلی در قالب سه طرح، برای بیمه شده وجود دارد. پوشش بیمه تکمیلی نیز در بیمه پارسیان ارائه نمیگردد.

کارت بیمه پارسیان

در بیمه عمر پارسیان، کارتی نیز تحت عنوان کارت بیمه عمر پارسیان به یمه گذار تحویل می‌شود. بیمه گذار از طریق این کارت می‌تواند خدمات بیمه ای خود را به سادگی دریافت کند.

خرید آنلاین بیمه

در بیمه عمر نوین خدمات خرید آنلاین بیمه نیز ارائه می‌شود. خدمات خرید آنلاین بیمه از طریق سامانه الکتروبیمه نوین صورت می‌گیرد. خرید آنلاین بیمه از طریق الکتروبیمه نوین از خدمات جدید این شرکت محسوب می‌شود.

با بررسی هریک از پوششها در دو شرکت بیمه پارسیان و نوین، مزایای بیمه عمر در دو شرکت آشکار میشود. با بررسی و مقایسه مزایای بیمه عمر در شرکتهای مختلف، متقاضیان بیمه عمر میتوانند بیمه مناسب خود را شناسایی کنند.


پست های مرتبط

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
مقایسه بیمه های عمر شرکت های مختلف

دسامبر 23, 20190پسندیدنبیمه عمر, ,

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند