بیمه عمر پارسیان

بیمه عمر پارسیان و بیمه عمر ملت؛ از مقایسه تا خرید

جولای 12, 2020بیمه عمر

یکی از پرسش­های مهم بیمه گذاران بیمه عمر، این است که کدام بیمه عمر را باید انتخاب کنند؟ یا مزایای بیمه عمر در کدام شرکت بهتر است. برای پاسخ به این سوال،باید مزایای بیمه عمر در شرکتهای مختلف را مقایسه کرد. در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر پارسیان را با شرایط بیمه عمر ملت مقایسه نماییم.

محدوده­ ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر پارسیان، بیمه شده میتواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد.در هنگام صدور بیمه نامه، بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد. اما پس از صدور بیمه­ نامه تا ۷۰ سالگی میتواند تحت پوشش قرار گیرد. در بیمه عمر ملت بیمه شده تا پایان سن ۸۰ سالگی تحت پوشش است.

پیش تر در مطلبی به مقایسه انواع بیمه‌های عمر پرداخته بودیم.

مدت بیمه­ نامه

در بیمه پارسیان، مدت بیمه ­نامه می­تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. در بیمه ملت مدت بیمه نامه از ۶ سال آغاز و تا پایان ۸۰ سالگی بیمه شده میتواند ادامه یابد.

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر پارسیان، روشهای پرداخت بصورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا میباشد. در بیمه ملت، روش پرداخت به صورت ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه است.

پوشش سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت به هر علت در بیمه عمر پارسیان بین ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین میشود. در سالهای بعد بیمه نامه، سرمایه فوت بر اساس درصد رشد سالانه سرمایه فوت مشخص میگردد. مبلغ سرمایه فوت در بیمه عمر ملت، تا بیست و پنج برابر حق بیمه پرداختی سال اول تعیین میشود. سقف سرمایه فوت به هر علت در بیمه ملت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه

در هر دو بیمه عمر مذکور، پوشش سرمایه فوت حادثه تا سقف چهار برابر سرمایه فوت عادی ارائه میشود. سقف مبلغ سرمایه فوت حادثه در بیمه پارسیان، ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و در بیمه ملت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه عمر پارسیان، این پوشش به شرط خرید پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه قابل ارائه میباشد. این پوشش در بیمه پارسیان به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال ارائه میشود. در بیمه ملت پوشش نقص عضو  به میزان ۲۰۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میشود.

پوشش اضافی هزینه پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه در بیمه عمر پارسیان به شرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه پارسیان به میزان ۲۰ درصد سرمایه­ی فوت ناشی از حادثه و تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. این پوشش در بیمه عمر ملت به میزان ۲۰% سرمایه فوت عادی و تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل ارائه است.

پوشش اضافی امراض خاص

این پوشش در بیمه پارسیان برای بیماریهای سرطان، سکته قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضا ارائه میشود. امراض خاص در بیمه پارسیان به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه پرداخت خسارت آن در بیمه پارسیان به صورت هزینه ای و به ارائه فاکتور از سوی بیمه شده میباشد. همچنین در بیمه عمر پارسیان، هزینه بیماریهای خاص در طول دوره بیمه­ نامه تنها یک بار قابل پرداخت است. این پوشش امراض خاص در بیمه پارسیان از پانزده سالگی تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد. این پوشش در بیمه ملت به میزان ۵۰% سرمایه فوت عادی و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه پرداخت خسارت آن در بیمه ملت و پارسیان مشابه است. پوشش امراض خاص در بیمه ملت از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد.

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر پارسیان، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه پارسیان، حق بیمه پوشش­های اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه پارسیان، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه میشود. شرایط پوشش معافیت در بیمه ملت با بیمه پارسیان دقیقاً مشابه است. اما در بیمه عمر ملت پوشش معافیت برای بیمه گذار در صورت تفاوت با بیمه شده ارائه میگردد. در صورت ازکارافتادگی بهر علت یا فوت حادثه، بیمه گذار یا بیمه شده تا پایان دوره از پرداخت معاف میشود.

سایر تفاوتهای بیمه عمر در بیمه پارسیان و بیمه ملت

یکی از تفاوتهای این دو شرکت بیمه در روش پرداخت وام آنهاست. در شرکت بیمه پارسیان، وام بیمه عمر با سود ۴% پرداخت میشود. در این شرکت، در طول دوره بازپرداخت وام، به بیمه نامه سودی تعلق نمیگیرد. لذا شرکت بیمه از بیمه گذار سود کم دریافت نموده و در مقابل پرداخت سود بیمه را متوقف میکند. بنابراین با دریافت وام، اندوخته بیمه نامه از اندوخته مندرج در جدول کمتر میشود. در نتیجه در طول دوره بیمه نامه، بیمه گذار تنها دو بار مجاز به دریافت وام خواهد بود.

در بیمه ملت اما بیمه گر، علاوه بر بهره ۵%، بهره بیمه نامه را نیز به بهره وام اضافه میکند. در مقابل هم زمان بیمه گر به اندوخته بیمه گذار سود پرداخت میکند. در حقیقت بیمه گذار در دوره بازپرداخت وام، سود اندوخته خود را بجای شرکت بیمه پرداخت میکند. در این حالت، اندوخته بیمه نامه با اندوخته مندرج در جدول منطبق خواهد بود. لذا بیمه گذار میتواند در طول دوره بیمه نامه، به تعداد نامحدود وام دریافت کند.

با بررسی مزایای بیمه عمر در هر یک از شرکتها، متقاضیان میتوانند برای انتخاب بیمه عمر مناسب خود تصمیم بگیرند.


پست های مرتبط

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه «ملت»

دسامبر 22, 20190پسندیدنبیمه عمر, ,

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه …

ادامه مطلب
بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه «پارسیان»

دسامبر 17, 20190پسندیدنبیمه عمر, ,

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند