شرایط پوشش حادثه در بیمه عمر

شرایط پوشش حوادث در بیمه عمر

آگوست 10, 2020بیمه عمر

یکی از پوششهای اضافی در بیمه­ عمر که بیمه­ گذار میتواند درخواست نماید، پوشش حوادث است. همچنین شرایط پوشش حادثه، یکی از سؤالات بیمه عمر است که همواره توسط مشتریان مطرح می‌شود. در ادامه به تشریح شرایط پوشش حادثه در بیمه عمر میپردازیم.

شرایط پوشش حوادث:

پوشش حادثه در بیمه عمر، خود شامل سه پوشش به شرح زیر است.

۱- پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه

۲- پوشش سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل بر اثر حادثه

۳- پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه

تعاریف

– حادثه، هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجیست که بدون قصد و اراده بیمه شده رخ دهد. حادثه باید منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت بیمه شده گردد و در مدت بیمه رخ دهد.

پیش تر در مطلبی به این موضوع پرداخته بودی مشرایط پوشش حوادث.

– نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) عبارتست از: از دست دادن توانایی انجام کار یک عضو. نقص عضو باید به علت حادثه­ ی تحت پوشش بیمه نا به وجود آمده باشد. همچنین نقص عضو باید حداکثر تا دو سال بعد از حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

– سرمایه فوت در اثر حادثه در بیمه عمر، مبلغی است که در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه، به ذینفعان مندرج در بیمه­ نامه پرداخت میشود. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، علاوه بر سرمایه فوت به هر علت، این مبلغ نیز پرداخت میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

غرامت نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه در بیمه عمر

بیشتر سؤالات بیمه عمر که در ارتباط با شرایط پوشش حادثه، مطرح است، به پوشش نقص عضو مربوط می‌شود. سؤالاتی نظیر تفاوت نقص عضو دائم و غیر دائم؟ تفاوت نقص عضو کلی و جزئی و … . در ادامه به ارائه پاسخ به تمامی‌این سؤالات بیمه عمر در زمینه شرایط پوشش حادثه خواهیم پرداخت. مبلغی است که در صورت نقص عضو دائم بیمه شده ناشی از حادثه، به بیمه گذار پرداخت میشود.

نقص عضو و ازکارافتادگی کلی در شرایط پوشش حوادث

موارد ذیل از کارافتادگی دائم و کلی محسوب میشود و غرامت آنها معادل صددرصد سرمایه بیمه شده است.

  • نابینایی کامل و دائم از دو چشم
  • از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
  • از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ
  • از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ
  • از دست دادن هر دو پنجه پا
  • قطع کامل نخاع
  • ناشنوایی دائم و کامل هر دو گوش
  • برداشتن فک پایین

نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی در شرایط پوشش حوادث

موارد ذیل از کارافتادگی دائم و جزئی محسوب میشود و غرامت آنها معادل درصدی از سرمایه نقص عضو خواهد بود شرایط پوشش حوادث.

هزینه پزشکی براثر حادثه در بیمه عمر

 عبارت است از هزینه‌هایی که بیمه شده در صورت بروز حادثه، مستقیماً در مقابل خدمات درمانی پرداخت میکند. درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف مدت دو سال از پایان مدت بیمه نامه شروع شده باشد.

تعهد بیمه­ گر با رعایات استثنائات و محدودیتهای ذیل، شامل تحقق خطر حادثه میباشد. تحقق خطرات زیر نیز جزء تعهدات بیمه­ گر محسوب میشود.

– غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید

– ابتلا به‌هاری، کزاز و سیاه زخم

– دفاع مشروع بیمه شده

– اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

استثنائات پوشش حادثه

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از تعهدات بیمه گر خارج است:

– خودکشی و یا اقدام به آن

– مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک

– استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک

– ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن

– فوت یا از کارافتادگی بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع خواهد بود.

– صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن میشود.

– هر گونه دیسک و یا فتق بیمه شده

– هر گونه خسارت ایجاد شده به علت حادثه­ ای که تاریخ وقوع آن قبل از شروع بیمه باشد.

– رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون گواهینامه مجاز

– پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد

– زمین لرزه، آتش­فشان و فعل و انفعالات هسته ای یا آلودگیهای شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آن

– بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه باشد.

– جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌و انتظامی

اگر شغل یا فعالیتهای دیگر بیمه شده تغییر کند، باید بیمه گر(شرکت بیمه) حداکثر ظرف ۱۰ روز مطلع شود. در صورت تغییر خطر، بیمه گر حق دارد حق بیمه متناسب با خطر جدید را پیشنهاد نماید. اگر طرفین نتوانند در حق بیمه جدید توافق نمایند، هریک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز میتوانند بیمه را فسخ کنند. در صورت عدم اعلام تشدید خطر به بیمه­ گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده نسبی پرداخت خواهد شد.

جدولی که در انتهای متن آمده در واقع خلاصه مطالب گفته شده است.

شرایط پوشش حوادث:


پست های مرتبط

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
شرایط پوشش حوادث در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

نوامبر 27, 20190پسندیدنبیمه عمر, , ,

همان­طور که پیش از این نیز در مطالب پیشین اشاره شده است یکی از پوشش ­های اضافی در بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری که بیمه­ گذار می­ تواند درخواست نماید پوشش حوادث است که شامل سه پوشش می­ شود: پوشش سرمایه­ ی فوت بر اثر حادثه پوشش سرمایه­ ی نقص عضو و از کارافتادگی …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند