بیمه عمر، فروش بیمه عمر، فروش آنلاین بیمه عمر، خرید بیمه عمر، بیمدان، خرید بیمه عمر، بیمه عمر، بیمه عمر چیست، بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، بیمه عمر خوب یا بد

داستان های آقای بیمدان (قسمت سوم)

سپتامبر 25, 2019داستان های آقای بیمدان

بیمه عمر و پوشش‌هایش!

طبقه اول- ریاست موسسه بیمدان

آقای بیمدان نفس نفس زنان به پشت در رسیده بود. در زد و وارد شد. منشی سرش را بالا آورد.

– بفرمایید جناب؟

– با آقای بیمدان کار داشتم.

– وقت قبلی داشتید؟

– نخیر! من خودم بیمدانم می‌خوام ببینم این آقای بیمدان شما داستانش چیه؟!

منشی که گیج شده بود گفت متوجه منظورتون نمی‌شم! آقای بیمدان که عصبانی شده بود با سرعت شروع به تعریف کردن ماجرای خودش کرد! ماجرایی که ظاهرا هیچ جذابیتی برای خانم منشی نداشت!

– چند لحظه صبر کنید!

آقای بیمدان که از کمی‌اضافه وزن رنج می‌برد خودش را روی صندلی ولو کرد و منتظر شد.

بعد از ده دقیقه دو نفر از اتاق رئیس مجموعه بیرون آمدند و منشی به داخل اتاق رفت.

– آقای بیمدان بفرمایید داخل!

آقای بیمدان در حال چرت زدن بود که ناگهان متوجه بالا رفتن صدای منشی شد! به سختی بلند شد و با عصبانیت وارد اتاق شد!

دهان هر دو نفر باز مانده بود از این همه تشابه؛ فقط یکی پر مو و یکی بدون مو!انگار سیبی بودند که از وسط نصف شده بودن!

– اسم باباتون چیه؟

– جانم؟!

آقای بیمدان داستان ما سوالی پرسیده بود که تاکنون هیچ فردی از ریاست مجموعه بیمدان نپرسیده بود!

– پدرم مرحوم ناصرمیرزا بیمدان الدوله بود! و پدر بزرگم هم احمدمیرزا بیمدان الوزرا کبیر!

– بله؟؟؟؟!!! احمد میرزا بیمدان الوزرا تنها یک فرزند داشته که اونم پدر بنده ساسان میرزا بیمدان الدوله بوده!

دعوا چند دقیقه ای بود که بالا گرفته بود. منشی بخاطر ازدحام کارمندان وارد اتاق رئیس شد و گفت خواهشا یکم آرومتر!

– خانوم شما که منشی رئیستون هستید بیاید اصلا قضاوت کنید!ببینید کی راست میگه!

آقای بیمدان همیشه چند عکس قدیمی‌پدربزرگ و پدرشو داخل کیف جیبی اش داشت و لذا دستش در ادله پرتر از رئیس موسسه بیمدان بود!

 

بیمه عمر، فروش بیمه عمر، فروش آنلاین بیمه عمر، خرید بیمه عمر، بیمدان، خرید بیمه عمر، بیمه عمر، بیمه عمر چیست، بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، بیمه عمر خوب یا بد

 

خلاصه کنیم که نهایتا پس از حکمیت خانوم منشی به حلقه مفقوده پنج ساله ای در زندگی احمدمیرزا بیمدان الوزرا کبیر برخوردیم که او طهران را برای ماموریت به مقصد نقطه ای دیگر در کشور ترک کرده بود و گویا در آن اقلیم هم خانواده ای تشکیل داده بود که حاصلش ناصر میرزا پدر رئیس موسسه بیمدان بوده است!

آب سرد با سرعت از گلوی دو بیمدان که حالا کم کم با هم در حال آشتی کردن بودن پایین می‌رفت که خانوم منشی اتاق را ترک کرد.

– خب پسر عمو جان چی شد که سر از موسسه ما درآوردی؟

آقای بیمدان داستان آشنا شدنش با بیمه عمر و نگرانی اش برای آینده فرزندش را تعریف کرد.

– پاشو بریم همون طبقه دوم، بخش بیمه عمر تا بهت مفصل نشون بدم که چقدر این بیمه عالیه!

از راهروی پر از تابلو گذشتن و دم در اولین اتاق ناگهان وایستادن!

-آخ…آخ… این بنده خدا که هیچ جاش سالم نمونده! فکر نکنم بتونه از بیمه بتونه استفاده کنه اصلا…

– نخیر پسرعموجان! اتفاقا چون بیمه عمر داشته از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برخورداره!

– یعنی چی اونوقت؟

– یعنی بنده خدا چون ازکار افتاده دائم و کامل شده نه تنها لازم نیست که باقی حق بیمه‌هاشو پرداخت کنه بلکه از سرمایه اندوخته ای که در انتها بهش تعلق می‌گیره ام برخوردار میشه!

آقای بیمدان بیمه ای که دیده بود پسرعموی ناتنیش گیج شده وارد اتاق شد و پس از حال و احوال با کارمندش به همراه بروشوری از اتاق بیرون اومد و گفت: بیا این بخش پوشش معافیت از کارافتادگیوبخون مفصل توضیح داده، دوزاریت جا میافته!

آقای بیمدان شروع به خوندن کرد:

«یکی از پوشش‌های بیمه عمر ، معافیت از پرداخت حق بیمه است یعنی اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه دچار ازکارافتادگی شد از پرداخت حق بیمه‌های باقی مانده معاف می‌شود بدون اینکه بیمه‌نامه عمر فسخ شود و یا شرایط آن تغییر کند. میزان معافیت از پرداخت حق بیمه ۵۰ یا ۱۰۰ درصد می‌باشد که هردو اختیاری است.

تعریف ازکار افتادگی

از کار افتادگی کلی و دائمی‌عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هرگونه شغل یا فعالیت در اثر بیماری و یا حادثه از قبیل فقدان دید از دو چشم ، قطع یا از کار افتادگی کامل و دائمی‌دو بازو ، دو دست ، دو ساق پا یا دو پا ، فقدان یک بازو یا یک دست و یا یک ساق پا و یا امراض دماغی غیر قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر شوند . پرداخت سرمایه و معافیت از پرداخت حق بیمه شامل از کار افتادگی‌هایی می‌گردد که پس از شروع پوشش بیمه و قبل از سن ۶۰ سالگی شروع گردیده و منطبق با تعاریف فوق باشد ، مشروط بر اینکه :
۱-۱- ناتوانی کامل بیمه شده حداقل شش ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب از طرف پزشک معتمد بیمه گر تایید شود .
۲-۱- شروع بیماری منشا ناتوانی یک سال پس از تاریخ این الحاقیه باشد و یا ناتوانی در اثر حوادث مشمول بیمه بعد از شروع این الحاقیه باشد .
ماده ۲- استثنائات :
موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود :
۱-۲- جرح یا صدمه که به طور عمدی توسط بیمه شده به خود یا توسط ذینفع به بیمه شده وارد شده باشد  ۲-۲- صدمه ، جرح یا بیماری که منجر به از کار افتادگی کلی و دائمی‌گردد و ناشی از خدمت در نیروهای مسلح یا اشتغال در هر گونه سازمان تدافعی غیر نظامی‌باشد ، مشروط بر اینکه این از کار افتادگی در جنگ یا در عملیات شبه جنگی یا برقراری نظم عمومی‌اتفاق افتد .
۳-۲- در صورتی که سن بیمه شده در شروع از کار افتادگی کلی و دائمی‌بیش از ۶۰ سال باشد ، در چنین صورتی حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد ۶۰ سالگی در صورت دریافت ، برگشت داده می‌شود .
۴-۲- صدمه و یا جرح ناشی از مسافرت هوایی به جز در مواردی که بیمه شده به عنوان مسافر عادی در خطوط تجاری مسافرت نماید .
۵-۲- از دست دادن صلاحیت پرواز به علت حادثه یا بیماری در صورتی که شغل بیمه شده خلبانی باشد  ۶-۲- صدمه بدنی یا اختلالات روانی که قبل از صدور بیمه نامه به شخص وارد شده باشد .
ماده ۳- متوقف شدن بیمه تکمیلی :
پوشش تکمیلی از کار افتادگی در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :
۱-۳- در صورت فسخ و یا بازخرید بیمه نامه .
۲-۳- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .
۳-۳- برقراری مجدد پوشش‌های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود .
ماده ۴- وظایف بیمه گذار :
۱-۴- حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ شروع از کار افتادگی کتبا و تا زمانی که بیمه شده در قید حیات است مراتب را به بیمه گر اعلام دارد .
۲-۴- درصورت تایید از کار افتادگی از طرف بیمه گر ، مدارک مورد تقاضای بیمه گر مبنی بر ادامه از کار افتادگی خود را در صورت مطالبه بیمه گر در اختیار وی قرار دهد . چنانچه این از کار افتادگی با رعایت دوران انتظار برای مدت دو سال تمام ادامه داشته باشد . پس از آن بیمه گر فقط یک بار در هر سال این مدارک را مطالبه خواهد نمود و درصورتی که بیمه شده قادر به ارائه مدارک مزبور نشود یا اینکه بیمه شده قادر به ادامه کار و تحصیل درآمد گردد ، کلیه اقساط بعدی حق بیمه طبق شرایط بیمه نامه توسط بیمه گذار باید پرداخت گردد .

آقای بیمدان داستان ما غرق خواندن بروشور شده بود که متوجه شد دست پسرعمویش روی شانه اش می‌خورد!

– چطور بود؟!

آقای بیمدان غرولندی کرد و گفت: جالب بود اما بدرد منو و روزبه که نمی‌خوره!

– اولا که بدرد تو می‌خوره تو کف دستتو بو کردی که هیچ وقت مریض نمی‌شی یا خدای نکرده ازکارافتاده نمی‌شی؟!

– زبونتو گاز بگیر مرد حسابی!!

– از ما گفتن بود! بیا بریم بخش‌های دیگه دپارتمان بیمه عمرو نشونت بدم…


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند