ثبت درخواست بیمه بیکاری در دوران کرونا

ژوئن 20, 2020بیمه عمر

از ابتدای اسفندماه سال گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا، با تعطیلی بسیاری از مشاغل شاهد افزایش چشمگیر ثبت درخواست بیمه بیکاری در کشور از سوی افرادی بوده ایم که به نحوی مشاغل خود را از دست داده اند. به گونه ای که در پاسخ به این تقاضای چشمگیر، سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری از سوی وزارت تعاون راه اندازی شد.

شیوع ویروس کرونا در چند ماه گذشته، اثرات اقتصادی گسترده ای در کشور به همراه داشته است. بسیاری از مشاغل که به ویژه درآمد آنها وابسته به تعطیلات ایام نوروز بود، تعطیل شده و درآمد خود را از دست دادند. در پی تعطیلی این مشاغل و تعدیل نیروی بسیاری از صاحبان مشاغل، کارگران و کارمندان بسیار زیادی شغل خود را از دست داده و بیکار شدند. در چنین شرایطی افزایش تقاضای ثبت درخواست بیمه بیکاری از سوی نیروهایی که شغل خود را از دست داده اند، اتفاقی طبیعی و قابل انتظار می‌نماید. این افزایش تقاضا به نحوی بوده است که در چند ماه گذشته شاهد شکل گیری واژه‌های جدیدی در اقتصاد کشور بوده ایم، واژه‌هایی نظیر «بیمه بیکاری کرونا» که در حقیقت محصول جدیدی نیست و همان بیمه بیکاری متداول است که با افزایش درخواست بیمه بیکاری در روزهای پس از شیوع کرونا از آن با عنوان بیمه بیکاریِ کرونا یاد می‌شود. با توجه به افزایش این خواسته عمومی، در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال جاری، دولت و به طور اخص، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه، اقدام به طراحی سامانه ای جهت پاسخگویی به این نیاز جدید و گسترده نمود. سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری با این هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد و در پی آن به افرادی که متقاضی بیمه بیکاری کرونا بوده، پیامکی از سوی این وزاتخانه ارسال شد تا ظرف ۲۴ ساعت، در سامانه ثبت نام نموده و از مزایای بیمه بیکاری کرونا در این ایام استفاده کنند.

این اقدام از سوی دولت و وزارت تعاون، از یک سو نیاز فوری بخشی از متقاضیان ثبت درخواست بیمه بیکاری را پاسخ داد. از سوی دیگر بخش زیادی از افرادی که در اثر شیوع ویروس کرونا، مشاغل خود را از دست داده بودند و متقاضی بیمه بیکاری کرونا به شمار می‌آمدند، همچنان امکان استفاده از آن و ثبت نام در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری را نداشتند. به همین دلیل اقدام دولت در جهت راه اندازی سامانه مذبور، علی رغم تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی پیرامون آن، با انتقادات زیادی نیز همراه شد. چرا که ثبت نام در سامانه،تنها برای افرادی میسر بود که شرایط استفاده از بیمه بیکاری را داشته باشند. در حقیقت جهت ثبت درخواست بیمه بیکاری در دوران کرونا، تسهیلات ویژه و خاصی برای افرادی که در اثر شیوع این ویروس شغل خود را از دست دادند در نظر گرفته نشده بود. حال آنکه افزایش تقاضای بیمه بیکاری در این ایام، مستلزم آن بود که محصول جدیدی از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شود که پاسخی به شکل گیری تقاضای جدید جامعه، یعنی تقاضای بیمه بیکاریِ کرونا باشد. به هر طریق در چند ماه گذشته با اقدامات دولت و وزارت تعاون، اقداماتی در جهت ثبت درخواست بیمه بیکاری برخی از افرادی که مشاغل خود را در این ایام از دست داده اند، صورت گرفته است اما هنوز افراد بسیار زیادی هستند که در ماه‌های گذشته، به دلیل از دست دادن شغل خود، تمامی‌منابع درآمدی خود را از دست داده و امکان ثبت درخواست بیمه بیکاری در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری را نیز به دلیل محدودیت‌های عام آن نداشته اند. هرچند دولت، از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس، تلاش زیادی در جهت راه اندازی مجدد مشاغل و بازگشت شرایط بازار به حالت عادی داشت، اما بی شک قدرت رسانه‌های خبری و اجتماعی در جهت تعطیلی مشاغل و قرنطینه خانگی مردم بسیار بیش از قدرت دولت برای بازگشت بازارهای کشور به شرایط عادی بوده است و همین امر نیز منجر به افزایش شدید آمار بیکاری در کشور در چند ماه گذشته شده است که در پی آن نیازهای جدیدی همچون افزایش تقاضای ثبت درخواست بیمه بیکاری و یا تقاضای بیمه بیکاری کرونا در جامعه شکل گرفته است. جهت ثبت درخواست خود در سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری وزارت تعاون می‌توانید بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری

پیش از این نیز در مطلبی در سایت بیمدان به اثرات شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه و اثرات متقابل این دو بر یکدیگر و به ویژه از اثرات ویروس کرونا بر تقاضای بیمه‌های عمر سخن گفته بودیم. همان طور که پیش از این نیز گفته شده بود، شیوع ویروس کرونا علاوه بر افزایش درخواست بیمه بیکاری، بر تقاضای بیمه‌های عمر نیز از چند منظر تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال پیش از این گفته شد که با گسترش هراس از مرگ در اثر شیوع بیماری در جامعه، تقاضای بیمه عمر از سوی سرپرستان خانوار افزایش یافته و اندیشه سرنوشت خانواده پس از فوت سرپرست خانوار، بیش از گذشته بر تقاضای بیمه عمر اثرگذار بوده است. اما همان طور که بیکار شدن بخش بزرگی از نیروی کار در چند ماه گذشته موجب افزایش تقاضای بیمه بیکاری کرونا شده است، با گسترش بیکاری تقاضای بیمه عمر به جهت استفاده از مزایای بیمه بازنشستگی و سود بیمه عمر در دوران پیری و کهولت سن نیز تا اندازه ای تحت تأثیر قرار گرفته است. از این منظر فرصت ویژه ای نیز در اختیار فعالان و فروشندگان بیمه عمر قرار گرفته است که در این ایام با تأکید بر مزایای بازنشستگی و سود بیمه عمر در درازمدت از یک سو به افزایش تقاضا و فروش بیمه عمر و محصول خود اقدام کنند و از سوی دیگر بخشی از دغدغه گروهی از جامعه که در اثر شیوع ویروس کرونا با بیکاری گسترده مواجه شده و از آینده خود به دلیل عدم وجود منابع درآمدی و عدم برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی دچار نگرانی‌های عمده هستند، را پاسخ داده و برطرف نمایند.

بنابراین شیوع ویروس کرونا در چند ماه گذشته، از طریق افزایش ثبت درخواست بیمه بیکاری، به گونه ای می‌تواند به افزایش تقاضای بیمه عمر به دلیل خدمات بازنشستگی و سود بیمه عمر در بلندمدت نیز منجر شود.


پست های مرتبط


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند