بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

تفاوت بیمه عمر و سرمایه گذاری با بیمه تأمین اجتماعی

نوامبر 15, 2019بیمه عمر

بدون شک تمامی‌افرادی که به گونه ای در صنعت بیمه مشغول به کار هستند و با این صنعت ارتباط دارند و به ویژه فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری بارها و بارها با این پرسش از سوی مشتریان خود و افراد مختلف مواجه شده اند که تفاوت بیمه عمر و سرمایه گذاری با بیمه تأمین اجتماعی چیست؟ همچنین فعالان صنعت بیمه بارها با افرادی مواجه شده اند که از آن‌ها مشاوره و راهنمایی می‌خواهند که میان خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی به صورت خویش فرما کدام یک را انتخاب کنند؟

فعالان و شاغلان صنعت بیمه به روشنی آگاه هستند که بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی از اساس و در ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند و در حقیقت مقایسه ی آن‌ها با یکدیگر اساساً امری نادرست است. اما توضیح و ارائه ی دلایل منطقی به افراد پرسشگر این حوزه امری است که نیاز به مطالعه ی دقیق ویژگی‌های بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی دارد. در این یادداشت تلاش می‌کنیم تمامی‌زوایای مختلف بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و تأمین اجتماعی را بررسی کرده و محاسن و معایب هر یک را معرفی کنیم و در نهایت نیز مقایسه ای اجمالی بین این دو نوع بیمه نامه داشته باشیم.

 

چه دلایلی موجب اشتباه بیمه گذاران مبنی بر مقایسه ی این دو بیمه نامه با یکدیگر می‌شود؟

مشتریان و بیمه گذاران و بیمه شده‌های بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی به دلیل وجود برخی ویژگی‌های نسبتاً مشترک بین بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و تأمین اجتماعی تصور می‌کنند که این دو بیمه نامه با هم هم پوشانی داشته و هر فردی که یکی از این دو بیمه نامه را داشته باشد، نیاز به دیگری ندارد. این ویژگی‌های مشترک در بیمه‌های عمر و سرمایه-گذاری و تأمین اجتماعی امکان دریافت مستمری در پایان دوره ی بیمه نامه و ارائه ی برخی پوشش‌های درمانی در هر دو بیمه است. این در حالی است که هر دو ویژگی مذکور در بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری و تأمین اجتماعی ماهیت و کارکرد متفاوتی دارند. در حقیقت علت اصلی اشتباه مشتریان و مردم در این زمینه عدم اطلاع کافی آن‌ها از ویژگی‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی است.

 

 

بیمه تأمین اجتماعی و ماهیت آن

بیمه تأمین اجتماعی، بیمه ای است که تنها توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و بیمه ای اجباری است. در حقیقت تمامی‌ادارات و سازمان‌ها بر اساس قانون کار موظف اند پرسنل خود را نزد سارمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه ای قرار داده و حق بیمه مشخصی را به صورت مستمر و ماهانه از حقوق پرسنل خود کسر کرده و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند. مبلغ حق بیمه در بیمه تأمین اجتماعی به صورت درصد مشخصی از حقوق پرسنل سازمان یا اداره ی متبوع تعیین می‌شود و قابلیت تغییر ندارد. بیمه شده نیز نقشی در تعیین میزان حق بیمه ی خود ندارد. مدت بیمه تأمین اجتماعی نیز قابلیت تغییر ندارد و توسط قانون کار تعیین می‌شود. مدت بیمه تأمین اجتماعی جز در مورد افراد یا مشاغل خاص ۳۰ سال است و فرد باید ۳۰ سال پرداخت حق بیمه خود را ادامه دهد تا در پایان دوره ی ۳۰ ساله بتواند از مزایای بازنشستگی و پرداخت مستمری تأمین اجتماعی بهره مند گردد. در بیمه تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت حق بیمه از پرسنل سازمان‌ها و ادارات به هر فرد یک دفترچه بیمه درمانی ارائه می‌کند و بیمه شدگان می‌توانند خانواده ی خود را نیز تحت تکفل خود قرار داده و برای آن‌ها نیز دفترچه ی بیمه درمانی تامین اجتماعی دریافت کنند. همچنین در پایان دوره ی ۳۰ ساله نیز سازمان تأمین اجتماعی متعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی به کلیه پرسنل ادارات می‌باشد. در طول این دوره ی ۳۰ ساله بیمه شده امکان استفاده از مبالغ انباشته شده و پرداخت شده ی خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و تنها در پایان دوره امکان استفاده از مزایای پرداختی‌های خود را خواهد داشت. همچنین سازمان تأمین اجتماعی امکان استفاده از بیمه ی بیکاری در ایام بیکاری را با محاسبه ی این ایام در سابقه ی بیمه ای بیمه شدگان فراهم می‌کند. لذا خدمات بیمه تأمین اجتماعی را به صورت خلاصه می‌توان به شرح زیر فهرست نمود:

ارائه ی دفترچه درمانی برای بیمه شده و افراد تحت تکفل وی

پرداخت مستمری پس از پایان دوره ی ۳۰ ساله

پوشش بیمه ی بیکاری در ایام بیکاری بیمه شده با محاسبه ی دوره ی بیکاری در سابقه ی بیمه ای بیمه شده

 

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری و ماهیت آن

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ای اختیاری است که توسط شرکت‌های مختلف بیمه ای دولتی و خصوصی ارائه می‌شود و هر فرد می‌تواند برای خود یا اعضای خانواده ی خود این بیمه را خریداری کند. در بیمه عمر و سرمایه گذاری فرد می‌تواند مبلغ حق بیمه ی پرداختی و روش پرداخت آن را به صورت‌های مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه انتخاب کند. همچنین در طول دوره-ی بیمه نامه نیز امکان تغییر مبلغ و روش پرداخت حق بیمه ی خود را خواهد داشت. در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه گذار در مقابل پرداخت حق بیمه خود پوششی را تحت عنوان پوشش «سرمایه فوت به هر علت» به عنوان پوشش اصلی بیمه نامه باید خریداری کند که میزان و مبلغ آن نیز تا سقف ۲۵ یا ۳۰ برابر حق بیمه به اختیار بیمه گذار تعیین می‌شود. این پوشش این امکان را برای بیمه گذار فراهم می‌کند که در صورت فوت بیمه شده، مبلغ سرمایه ی فوت تعیین شده توسط بیمه گذار به ذینفعان بیمه نامه که توسط خود او تعیین شده است، پرداخت گردد. همچنین علاوه بر پوشش سرمایه فوت به هر علت، بیمه گذار می‌تواند به اختیار خود برخی پوشش‌های اضافی را نیز روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود خریداری کند. این پوشش‌ها عبارت اند از:

پوشش سرمایه  ی فوت بر اثر حادثه

این پوشش این امکان را فراهم می‌کند که در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه علاوه بر مبلغ سرمایه فوت عادی بیمه نامه مبلغ پوشش سرمایه فوت حادثه نیز به ذینفعان بیمه نامه پرداخت گردد.

پوشش نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه

این پوشش غرامتی معادل ۳ تا ۴ برابر سرمایه ی فوت عادی بیمه نامه را در صورت نقص عضو و از کارافتادگی بیمه شده به وی پرداخت خواهد کرد. ضریب این پوشش به اختیار بیمه گذار تعیین می‌شود.

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه

این پوشش هزینه‌های پزشکی انجام شده توسط بیمه شده که ناشی از وقوع حادثه باشد را به وی پرداخت می‌کند. مبلغ این پوشش نیز به صورت ضریبی از سرمایه ی فوت عادی یا سرمایه ی فوت حادثه-ی بیمه نامه و به انتخاب بیمه گذار تعیین می‌گردد.

پوشش سرمایه ی بیماری‌های خاص

این پوشش در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از بیماری‌های خاص شامل انواع سرطان، سکته‌های قلبی و مغزی، عمل قلب باز و پیوند اعضا، سرمایه ی خریداری شده برای این پوشش را به ذینفع بیمه نامه پرداخت خواهد کرد. مبلغ و میزان این پوشش نیز به صورت ضریبی از سرمایه ی فوت عادی بیمه نامه و به انتخاب شخص بیمه گذار تعیین می‌شود.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

این پوشش این امکان را برای بیمه گذار فراهم می‌کند که در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده تا پایان دوره ی بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف گردد، در حالی که تمامی‌پوشش‌ها و امکانات بیمه نامه به قوت خود باقی خواهند بود. این پوشش در برخی شرکت‌ها به شکل‌های متفاوتی ارائه می‌شود و برخی شرکت‌ها این پوشش را به جای بیمه شده برای از کار افتادگی دائم و کامل بیمه گذار ارائه می‌کنند.

پوشش مستمری از کارافتادگی

این پوشش نیز به بیمه گذار امکان می‌دهد که با خریداری آن در صورت از کارافتادگی بیمه شده مبلغی معادل ۱ تا ۳ یا ۴ برابر حق بیمه هر سال بیمه نامه ی خود را به عنوان مستمری از شرکت بیمه دریافت کند. این پوشش نیز همانند پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در برخی شرکت‌ها به شکل متفاوت و برای بیمه گذار به جای بیمه شده ارائه می‌شود.

 

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

 

پوشش درمان تکمیلی انفرادی

بیمه ی درمان تکمیلی از جمله ی بیمه‌هایی است که تنها به صورت گروهی ارائه می‌شود و شرکت‌های بیمه، این بیمه را به صورت انفرادی ارائه نمی‌کنند. اما تعداد کمی‌از شرکت‌های بیمه روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود امکان خرید پوشش درمان تکمیلی را به صورت انفرادی برای بیمه شدگان بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری خود فراهم کرده اند. این پوشش کلیه ی هزینه‌های درمانی بیمه شدگان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را که بیمه گر اول داشته باشند و سهم بیمه گر اول از هزینه‌های درمانی آن‌ها کسر شده باشد، به آن‌ها پرداخت خواهد نمود. منظور از بیمه گر اول همان بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت یا بیمه فرهنگیان یا بیمه پرسنل بانک‌ها یا بیمه نیروهای مسلح و … است که سهمی‌از هزینه‌های درمان بیمه شدگان خود را که دارای دفترچه بیمه درمانی هستند، پرداخت می‌کنند و سایر هزینه‌های پرداختی توسط بیمه شدگان در صورت داشتن پوشش بیمه تکمیلی توسط شرکت بیمه گر بیمه ی تکمیلی پرداخت می‌شود. استفاده از پوشش بیمه ی تکمیلی به صورت انفرادی تنها روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری و تنها در تعداد اندکی از شرکت‌های بیمه امکان پذیر است.

خوانندگان این مطلب می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر و شرح جزئیات هر یک از پوشش‌های فوق به مطالب قبلی مندرج در سایت بیمدان مراجعه نموده و یا با کارشناسان بیمدان تماس حاصل کنند.

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بخشی از مبالغ حق بیمه ی پرداختی توسط بیمه گذار بابت هزینه ی پوشش‌های خریداری شده و هزنه‌های اداری کسر شده و به مابقی آن سود قطعی تعیین شده توسط بیمه مرکزی و نیز سود مشارکت در منافع به صورت سالانه پرداخت شده و در بیمه نامه به صورت اندوخته ذخیره می‌شود. بیمه گذار در طول دوره ی بیمه نامه ی خود می‌تواند هر زمان که تمایل داشته باشد، بیمه نامه ی خود را بازخرید نموده و مبلغ اندوخته ی خود را از شرکت بیمه دریافت کند. همین جنبه از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ماهیت سرمایه گذاری به آن می‌دهد. همچنین در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری مدت بیمه نامه توسط خود بیمه گذار تعیین شده و اجباری در تعیین آن وجود ندارد. همچنین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری امکان تعیین درصد افزایش سالانه حقبیمه و پوشش‌ها را نیز برای بیمه گذار فراهم می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری این امکان را برای بیمه گذار فراهم می‌کند که پس از گذشت دو سال از زمان بیمه نامه تا سقف نود درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه خود را به صورت وام و بدون ضامن از شرکت بیمه به صورت فوری و بیست و چهار ساعته دریافت کند. همچنین بیمه گذار می‌تواند در صورت تمایل پس از گذشت دو سال از آغاز بیمه نامه تا سقف هفتاد درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه خود را برداشت نماید و بیمه نامه همچنان با پوشش‌های آن ادامه یابد.

همان طور که در مطالب فوق مشاهده می‌شود بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و تأمین اجتماعی به لحاظ ماهوی کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند و هر یک کارکرد و خدمات متفاوتی را برای بیمه شدگان خود فراهم می‌کنند. اما برای روشن شدن هر چه بیشتر تفاوت‌های بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با بیمه تأمین اجتماعی در ادامه تفاوت‌های آن‌ها را به صورت اجمالی ذکر خواهیم کرد.

 

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

تفاوت‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی

همان طور که اشاره شد در بیمه تأمین اجتماعی فرد بیمه شده توسط سازمان یا اداره ی متبوع خود و به صورت اجباری باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرد و نقش و اختیاری در تعیین میزان و مبلغ حق بیمه ی خود و مدت آن نخواهد داشت. همچنین امکان دریافت مبلغ واریزی خود و بازخرید خود را نخواهد داشت. همچنین بیمه تأمین اجتماعی امکان دریافت تسهیلات وام و برخورداری از پوشش‌های بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری نظیر سرمایه ی فوت یا پوشش‌های حادثه و بیماری‌های خاص را برای بیمه شدگان خود فراهم نمی‌کند. در مقابل بیمه تأمین اجتماعی امکان استفاده از دفترچه درمانی تأمین اجتماعی را به بیمه شدگان خود داده و بخشی از هزینه‌های در مان آن‌ها را به عنوان بیمه گر اول پرداخت می‌کند. همچنین به بیمه شدگان خود اجازه می‌دهد برای افراد تحت تکفل خود نیز دفترچه درمانی دریافت کنند. همچنین بیمه شدگان تأمین اجتماعی امکان استفاده ازمزایای بیمه ی بیکاری را نیز در ایام بیکاری خواهند داشت که این مزایا و خدمات مخصوص سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ سازمان یا شرکت دیگری حق ارائه ی آن‌ها را نخواهد داشت. در ارتباط با پوشش هزینه‌های درمانی همان طور که ارائه شد بیمه-های عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی در واقع مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند. بدین صورت که بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌توانند بخشی از هزینه‌های درمانی خود را با بیمه تأمین اجتماعی تحت پوشش قرار دهند و مابقی هزینه‌های خود را با خرید بیمه ی درمان تکمیلی انفرادی روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود از شرکت‌هایی که این پوشش را ارائه می‌کنند، تأمین نمایند. همچنین در بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری در ارتباط با هزینه‌های درمانی پوشش‌های دیگری نیز مخصوص هزینه-های پزشکی بر اثر حادثه و سرمایه ی بیماری‌های خاص ارائه می‌شودکه به آن‌ها نیز پیش از این اشاره شد. بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با مزایایی نظیر تعیین مبلغ حق بیمه و مدت بیمه نامه توسط خود بیمه گذار، امکان بازخرید طی دوره ی بیمه نامه، ارائه ی سود مشارکت در منافع به اندوخته ی بیمه نامه، امکان دریافت وام از محل بیمه نامه، امکان برداشت از اندوخته طی دوره ی بیمه نامه، امکان ایجاد تغییر در مبالغ حق بیمه و پوشش‌های بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه تفاوت‌های اساسی و چشم گیری با بیمه تأمین اجتماعی برای خود ایجاد کرده اند. همچنین نحوه ی دریافت مستمری در پایان دوره ی بیمه نامه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری توسط خود بیمه گذار تعیین می‌شود.

همچنین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری این امکان را فراهم می‌کند که در صورت فوت بیمه شده سرمایه ی قابل توجهی به ذینفعان بیمه نامه پرداخت گردد، در حالی که بیمه تأمین اجتماعی اساساً چنین کارکردی ندارد. همچنین ذینفعان بیمه نامه در صورت فوت و حیات بیمه شده نیز در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به اختیار بیمه  گذار تعیین خواهند شد.

بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری نیز دارای معایبی هستند که می‌توان به محدود بودن میزان پوشش‌ها در شرکت‌های بیمه ای اشاره کرد. به عنوان مثال سقف پوشش سرمایه فوت و سرمایه فوت حادثه توسط بیمه مرکزی پانصد میلیون تومان اعلام شده است که برخی شرکت‌ها با سقفی کمتر از پانصد میلیون تومان این پوشش‌ها را ارائه می‌کنند.

می‌توان تفاوت‌ها و ویژگی‌های بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری و بیمه تأمین اجتماعی را به صورت اجمالی در جدول زیر خلاصه و ارائه کرد.

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تامین اجتماعی
انتخاب مبلغ و میزان حق بیمه به اختیار بیمه­ گذار ارائه­ ی دفترچه درمانی به بیمه شده
انتخاب مدت بیمه ­نامه به انتخاب بیمه ­گذارامکان تحت تکفل قرار دادن اعضای خانواده بیمه شده و ارائه دفترچه درمانی تأمین اجتماعی برای افراد تحت تکفل
امکان ایجاد تغییر در مبلغ حق بیمه و پوشش­‌ها در طول دوره­ ی بیمه­ نامهپرداخت مستمری مادام­ العمر پس از ۳۰ سال سابقه­ ی پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده
انتخاب روش پرداخت حق بیمه توسط بیمه ­گذارامکان استفاده از بیمه ­ی بیکاری در دوره ­ی بیکاری با احتساب این دوره در سابقه ­ی بیمه­ ای بیمه شده
پرداخت سود قطعی و سود مشارکت در منافع به حق بیمهپرداخت مستمری به وراث قانونی بیمه شده پس از مرگ وی
امکان دریافت سرمایه فوت و سرمایه فوت حادثه توسط ذی نفعان بیمه­نامه در صورت فوت بیمه شده
امکان خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی روی بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری در برخی از شرکت­‌های بیمه
امکان دریافت وام از محل بیمه ­نامه عمر و سرمایه­ گذاری بدون نیاز به ضامن و ظرف بیست و چهار ساعت
امکان برداشت از اندوخته و واریز به اندوخته در طول مدت بیمه ­نامه
امکان بازخرید بیمه ­نامه در طول مدت بیمه ­نامه
امکان دریافت مبلغ پایان دوره به صورت مستمری با انتخاب روش پرداخت مستمری توسط بیمه­ گذار
امکان بهره­ مندی از پوشش ­های معافیت از پرداخت حق بیمه و مستمری از کارفتادگی
معافیت مالیاتی
امکان تعیین ضریب افزایش حق بیمه و ضریب افزایش پوشش ­ها جهت همگام­ سازی بیمه ­نامه با تورم و افزایش سطح عمومی‌قیمت­‌هادر طول دوره­ ی بیمه ­نامه

 

جدول فوق به صورت خلاصه ویژگی­‌های منحصر به فرد هر یک از بیمه­‌های عمر و سرمایه­ گذاری و تأمین اجتماعی را نشان می­دهد. همان­طور که از مطالب و جدول فوق نیز مشاهده می­ شود بیمه عمر و سرمایه ­گذاری و بیمه تأمین اجتماعی کارکردها و خدمات کاملاً متفاوتی دارند و به هیچ عنوان جایگزین یکدیگر محسوب نمی­ شوند. لذا بر این اساس تردید در انتخاب بین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه عمر و سرمایه­ گذاری اساساً تردیدی اشتباه است و داشتن هر یک از این دو بیمه شخص را از بیمه دیگر بی ­نیاز نخواهد کرد.

 

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره بیمه عمر می‌توانید مطلب بیمه عمر چیست را مطالعه نمایید.

در ادامه چندین پادکست درباره بیمه عمر که توسط رسانه بیمدان تهیه و آماده شده است برای شما هموطنان عزیز آورده شده است.

 


پست های مرتبط

کرونا و بیمه عمر

می 23, 20200پسندیدنبیمه عمر, , ,

بیماری کووید ۱۹ یا همان کرونا که از ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ در کشور چین، شیوع آن آغاز شد و به سرعت به تمامی‌کشورهای جهان سرایت کرد، در چند ماه گذشته، تمامی‌مشاغل و عرصه‌های مختلف اقتصادی را در تمامی‌کشورهای جهان تحت الشعاع خود قرار داده است. بسیاری از مشاغل با شیوع کرونا تعطیل شده و …

ادامه مطلب
اصول و قواعد اولیه در فروش بیمه های عمر

می 23, 20200پسندیدنآموزش فروش , بیمه عمر, , , ,

در این مطلب قصد داریم به اولین ملزومات فروش بیمه‌های عمر بپردازیم و روشن سازیم که قواعد و اصول اولیه برای فروش بیمه عمر چه مواردی هستند. این اصول، مواردی هستند که شما در هر یک از روش‌های بازاریابی و فروش بیمه عمر که از آن استفاده می‌کنید، باید رعایت نمایید و سبک و شیوه …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند