تغییر ذائقه برترین های کنکور علوم انسانی/ کاهش محبوبیت حقوق

نوامبر 25, 2019اخبار روز بیمه

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: کنکور سراسری یکی از مهمترین اتفاقات هر خانواده ایرانی است و این موضوع که هر سال کدام دانشگاه‌ها و کدام رشته‌ها در بورس رقابت میان داوطلبان هستند برای بسیاری از افراد مهم است.

رشته‌های علوم انسانی به دلیل تنوع بسیاری که دارند همواره با سختی انتخاب روبرو هستند و از سوی دیگر بسیاری تصور می‌کنند که رشته‌های علوم انسانی تنها محدود به حقوق و روانشناسی است و برترین‌های کنکور تنها این رشته‌ها را در دو سه دانشگاه برتر و جامع انتخاب می‌کنند. در حالی که انتخاب برترین‌ها نشان از موضوع دیگری دارد.

تعداد پذیرفته شده در آزمون سراسری در بازه زمانی پنج ساله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در گروه علوم انسانی به همراه دانشگاه قبولی برای داوطلبان دارای رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰ نشان می‌دهد که در گروه علوم انسانی رشته حقوق محبوب است اما ورق قبولی در دانشگاه‌ها برگشته است و در یک چرخش ناگهانی دیگر تنها دانشگاه تهران و علامه طباطبایی محبوب نیستند و دانشگاه فرهنگیان نیز از اهمیت ویژه ای برای داوطلبان برخوردار شده است.

توجه به دانشگاه فرهنگیان و رشته‌های آموزش و دبیری نشان از توجه داوطلبان گروه علوم انسانی به موضوع اشتغال دارد. این موضوع را در توجه به رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی نیز می‌توان مشاهده کرد.

جدول رشته‌های قبولی رتبه‌های زیر هزار کنکور در بازه زمانی ۵ سال (۱۳۹۴ – ۱۳۹۸)

آموزش ابتدایی. آموزش جغرافیا. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش کودکان استثنایی. پژوهشگری اجتماعی. تاریخ. حسابداری. حقوق. دبیری الهیات و معارف اسلامی. دبیری زبان و ادبیات عربی. دبیری علوم اجتماعی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی. زبان و ادبیات عربی. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم اقتصادی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی‌و حقوق. مددکاری اجتماعی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت جهانگردی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

ادیان و عرفان. اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات و معارف اسلامی. آموزش جغرافیا. آموزش راهنمایی و مشاوره. آموزش زبان و ادبیات عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش کودکان استثنایی. باستان شناسی. پژوهشگری اجتماعی. تاریخ. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. روزنامه نگاری. زبان و ادبیات عربی. زبان وادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی‌و حقوق. مترجمی‌زبان عربی. مدیریت بازرگانی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. هتلداری

اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات. آموزش تاریخ. آموزش جغرافیا. آموزش زبان عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش کودکان استثنایی. آموزش مشاوره و راهنمایی. باستان شناسی. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قضایی. فقه و حقوق اسلامی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. فلسفه و کلام اسلامی. کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی. کارشناسی ارشدپیوسته معارف اسلامی‌و حقوق. گردشگری. مددکاری اجتماعی. مدیریت اموربانکی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت دولتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. هتلداری

اقتصاد. آموزش ابتدایی. آموزش الهیات. آموزش تربیت بدنی. آموزش جغرافیا. آموزش زبان عربی. آموزش زبان و ادبیات فارسی. آموزش علوم اجتماعی. آموزش مشاوره و راهنمایی. جامعه شناسی. حسابداری. حقوق. روانشناسی. روزنامه نگاری. زبان و ادبیات فارسی. علوم ارتباطات اجتماعی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قران و حدیث. علوم قضایی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه. فلسفه و حکمت اسلامی. کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی. گردشگری. مترجمی‌زبان عربی. مدیریت اموربانکی. مدیریت بازرگانی. مدیریت بیمه. مدیریت بیمه اکو. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت مالی. مردم شناسی. مشاوره. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

جدول دانشگاه‌های محل قبولی رتبه‌های زیر هزار کنکور در بازه زمانی ۵ سال (۱۳۹۴ – ۱۳۹۸)

علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. سمنان. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری. شیراز. صنعت نفت. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. کردستان. گیلان. مازندران. یزد. موسسه غیرانتفاعی آپادانا شیراز

علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). بجنورد. تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری.  شیراز. صنعت نفت. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. گیلان. مازندران. یزد

علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بیرجند. بین المللی امام خمینی (ره). پیام نور تهران جنوب. تبریز. تهران. خوارزمی. رازی کرمانشاه. شاهد. شهیدباهنر کرمان. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شهیدمطهری. شیراز. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان. قم. کاشان. گیلان. مازندران. محقق اردبیلی. یزد

علوم بهزیستی و توانبخشی. اصفهان. الزهرا. بوعلی سینا همدان. بین المللی امام خمینی (ره). تبریز. تهران. خوارزمی. شاهد. شهیدبهشتی. شهیدچمران اهواز. شیراز. دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران. علامه طباطبایی. علم و فرهنگ. علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری. فردوسی مشهد. پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان.  کاشان. گیلان. مازندران. میبد. یزد

وضعیت قبول شدگان در تک رشته‌های کنکور علوم انسانی (بازه زمانی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۸)

*در سال ۱۳۹۴ از میان هزار نفر اول کنکور سراسری در گروه علوم انسانی تعداد ۹۹۷ نفر رشته‌های علوم انسانی را انتخاب کردند. بیشترین انتخاب مربوط به رشته حقوق دانشگاه تهران با قبولی ۱۱۲ نفر بود و کمترین انتخاب در رشته‌های ادبیات داستانی، باستان شناسی، دبیری تاریخ، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، علوم قرآن و حدیث با یک نفر قبولی بوده است.

در این سال، پس از حقوق با ۳۸۵ نفر قبولی، رشته‌های روانشناسی با ۱۴۶ نفر، راهنمایی و مشاوره با ۷۰ نفر، علوم قضایی با ۵۱ نفر، علوم تربیتی با ۴۹ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۴۱ نفر، حسابداری با ۳۴ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۹ نفر و مدیریت مالی با ۲۱ نفر قبولی در صدر هستند.

*در سال ۱۳۹۵ نیز از میان هزار نفر اول کنکور سراسری در گروه علوم انسانی تعداد ۹۹۴ نفر رشته‌های علوم انسانی را انتخاب کردند. در این سال هم بیشترین انتخاب مربوط به رشته حقوق دانشگاه تهران با قبولی ۹۳ نفر بوده است. 

البته رشته‌هایی که کمترین انتخاب را داشتند تغییر کردند و در رشته‌های علوم قرآن و حدیث، مدیریت دولتی، مردم شناسی، مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات یک نفر قبولی از میان هزار نفر اول وجود داشته است.

پس از رشته حقوق با ۳۷۹ نفر قبولی، رشته‌های روانشناسی با ۱۸۴ نفر، آموزش ابتدایی با ۵۹ نفر، علوم قضایی با ۳۷ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۳۳ نفر، حسابداری با ۲۹ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۴ نفر، علوم تربیتی با ۲۲ نفر، مدیریت مالی با ۲۱ نفر، زبان و ادبیات فارسی با ۲۰ نفر و پژوهشگری اجتماعی با ۲۰ نفر دارای بیشترین قبولی در سال ۹۵ هستند.

نمودار رشته‌های محبوب طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸

*اما در سال ۱۳۹۶ تعداد برترین‌های گروه علوم انسانی که رشته‌های این گروه را انتخاب کرده اند به ۹۹۱ نفر کاهش یافت و رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان محبوب ترین رشته علوم انسانی سال ۹۶ با قبولی ۸۷ نفر در صدر قرار گرفت.

در یک چرخش قابل توجه رشته‌های آموزشی در صدر انتخاب برترین‌های کنکور قرار گرفتند به گونه ای که پس از رشته حقوق با ۳۳۳ نفر قبولی و رشته روانشناسی با ۱۵۵ نفر قبولی، رشته آموزش ابتدایی با ۹۷ نفر قبولی بیشترین میزان توجه را داشته است.

رشته‌های کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۷۳ نفر، علوم قضایی با ۳۰ نفر، آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۲۵ نفر، مشاوره با ۲۹ نفر، مدیریت مالی با ۲۲ نفر و مدیریت بازرگانی با ۲۰ نفر دارای بیشترین قبولی در سال ۹۶ بوده اند.

رشته‌های آموزش کودکان استثنایی،  باستان شناسی، تاریخ، روزنامه نگاری، علوم قران و حدیث، مترجمی‌زبان عربی، مدیریت دولتی ، هتلداری یک نفر قبولی در میان هزار نفر برتر کنکور علوم انسانی سال ۹۶ داشته اند.

*در سال ۱۳۹۷ نیز سیر نزولی انتخاب رشته‌های علوم انسانی از سوی هزار نفر برتر کنکور ادامه یافت و ۹۸۸ نفر این رشته‌ها را انتخاب کردند و در آن پذیرفته شدند.

در سال ۹۷ نیز شاهد کاهش توجه به رشته‌های حقوق و روانشناسی و رشد رشته‌های آموزشی هستیم به گونه ای که رشته حقوق با قبولی ۳۱۲ نفر و روانشناسی با قبولی ۱۲۳ نفر در صدر قرار دارند اما پس از آن آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۸۰ نفر قبولی در رتبه بعدی قرار دارد.

بیشترین تعداد قبولی در سال ۹۷ در گروه علوم انسانی در میان هزار نفر اول رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی با قبولی ۹۲ نفر است.

پس از سه رشته اعلام شده رشته‌های کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۷۰ نفر، آموزش زبان عربی با ۴۳ نفر، علوم قضایی با ۴۰ نفر، آموزش مشاوره و راهنمایی با ۳۴ نفر، مدیریت بازرگانی با ۳۱ نفر، آموزش علوم اجتماعی با ۲۷ نفر، مدیریت مالی با ۲۷ نفر، مشاوره با ۲۵ نفر و آموزش ابتدایی با ۲۱ نفر در صدر انتخاب نفرات برتر قرار دارند.

رشته‌های آموزش تاریخ، آموزش جغرافیا، فلسفه و کلام اسلامی، گردشگری، مددکاری اجتماعی، مدیریت اموربانکی، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، مردم شناسی، هتلداری با کمترین توجه تنها یک نفر قبولی داشته اند.

*در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد صدرنشینی حقوق و روانشناسی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در میان انتخاب رشته / محل نفرات برتر گروه علوم انسانی در کنکور ۹۸ هستیم.

تعداد ۹۸۰ نفر از میان هزار نفر رشته‌های علوم انسانی را در دانشگاه‌ها انتخاب کرده اند و رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی محبوب ترین رشته علوم انسانی سال ۹۸ با قبولی ۸۲ نفر است.

در این گروه پس از رشته حقوق با ۳۳۹ نفر، رشته‌های روانشناسی با ۱۱۷ نفر، آموزش زبان و ادبیات فارسی با ۷۰ نفر، آموزش مشاوره و راهنمایی با ۵۷ نفر، کارشناسی ارشدپیوسته علوم قضایی با ۴۸ نفر، مشاوره با ۳۶ نفر، آموزش زبان عربی با ۳۴ نفر، مدیریت مالی با ۳۳ نفر، علوم قضایی با ۲۹ نفر، مدیریت بازرگانی با ۲۶ نفر، آموزش ابتدایی با ۲۴ نفر، جامعه شناسی با ۲۲ نفر در صدر انتخاب قرار دارند.

رشته‌های روزنامه نگاری،  فلسفه و حکمت اسلامی، گردشگری، مترجمی‌زبان عربی، مدیریت اموربانکی، مدیریت بیمه، مدیریت صنعتی را تنها یک نفر در سال ۹۸ در گروه علوم انسانی در میان هزار نفر اول انتخاب کرده است.

نمودار دانشگاههای محبوب در بازه زمانی سال‌های ۹۴ تا ۹۸

دانشگاه‌های قبولی هزار نفر برتر کنکور علوم انسانی در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که توجه به دانشگاه‌های بزرگ از جمله تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی سیر نزولی داشته و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در شهرهای مختلف بیشتر مورد توجه نفرات برتر گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

این رشد تا حدی است که تعداد انتخاب و علاقه مندی رشته‌های دانشگاه فرهنگیان از ۲۷ به ۷۶ رسیده است که نشان از توجه به موضوع اشتغال در این حوزه دارد.

ضمن اینکه در میان رشته‌های انتخابی نیز افزایش رشته‌های مرتبط با آموزش و همچنین علوم قضایی موضوع اشتغال را در صدر توجه نفرات برتر کنکور قرار داده است.

مشاوره رایگان اینترنتی بیمه عمر


پست های مرتبط

بررسی بیمه های عمر پاسارگاد و نوین
مقایسه شرایط بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر نوین

جولای 19, 20200پسندیدنبیمه عمر,

یکی از پرسشهای متداول متقاضیان خرید بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ جهت پاسخ به این سؤال باید شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و مقایسه گردد. در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر پاسارگاد را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم.

ادامه مطلب
مقایسه بیمه عمر «پاسارگاد» و بیمه عمر «سامان»

ژوئن 23, 20200پسندیدنبیمه عمر

یکی از مهم­ترین پرسش­هایی که همواره برای بیمه ­گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه­‌های عمر و سرمایه­ گذاری مطرح است، این است که کدام بیمه عمر را باید انتخاب کنند و کدام بیمه عمر شرایط بهتری دارد. جهت پاسخ به این سؤال لازم است شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند