بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

دسامبر 4, 2019بیمه عمر

یکی از ویژگی‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری که پیش از این نیز در مطالب پیشین سایت بیم دان به آن اشاره کرده ایم، امکان ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری توسط بیمه گذار در طول دوره ی بیمه نامه است. این ویژگی این امکان را برای بیمه گذار فراهم می‌کند که در طول دوره ی بیمه نامه با ایجاد تغییرات در شرایط زندگی خود و تغییر در سطح توان گری مالی و میزان هزینه‌ها و درآمدها و افزایش یا کاهش تعداد اعضای خانواده در اثر تولد یا فوت اعضای خانواده، این تغییرات را در بیمه-نامه عمر و سرمایه گذاری خود اعمال نموده و بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را با شرایط جدید زندگی خود منطبق گرداند. در حقیقت از آن جا که بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری یک بیمه نامه ی بلندمدت است، بدیهی است که در طول مدت زمان دوره ی بیمه نامه که ممکن است بیست یا سی سال باشد، تغییرات زیادی در شرایط زندگی بیمه گذار و بیمه شده ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. با توجه به اینکه هنگام صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای هر فرد، مشاور بیمه ای بیمه گذار با در نظر گرفتن و استماع تمامی‌شرایط و وجوه زندگی بیمه گذار اعم از شغل بیمه شده و بیمه گذار، میزان درآمدها و هزینه‌های وی، تعداد اعضای خانواده، ریسک‌ها و خطرات پیش روی او و همچنین سن بیمه گذار و بیمه شده، بهترین بیمه عمر و سرمایه-گذاری برای ایشان را پیشنهاد و صادر می‌نماید، لذا با ایجاد تغییرات در شرایط مذکور در طول دوره ی بیمه نامه روشن است که شرایط بیمه نامه نیز باید تغییر کرده و با شرایط جدید بیمه گذار و بیمه شده منطبق گردد. بدین منظور شرکت‌های بیمه امکان ایجاد تغییرات در شرایط و مفاد بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری را برای بیمه گذاران خود فراهم کرده اند که هر یک از تغییرات ممکن در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرایط و ضوابط خاصی را دارا می‌باشد. ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از طریق صدور الحاقیه ی تغییرات در بیمه نامه انجام می‌شود که درخواست آن باید به صورت مکتوب توسط بیمه گذار به شرکت بیمه ارائه گردد. در این یادداشت قصد داریم تغییراتی را که شرکت‌های بیمه امکان ایجاد آن‌ها را در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری فراهم کرده اند و نیز شرایط و مقررات مربوط به هر یک را بررسی و تشریح کنیم.

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه

یکی از مهم ترین الحاقیه‌هایی که جهت اعمال تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود، الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه است که تغییر در موارد زیر را شامل می‌شود:

۱-         تغییر در روش پرداخت اقساط حق بیمه: بسیاری از بیمه گذاران پس از گذشت مدتی از پرداخت اقساط درمی-یابند که روش پرداختی که برای اقساط خود انتخاب کرده اند، دشواری‌هایی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. به عنوان مثال فردی که اقساط خود را به صورت ماهانه پرداخت می‌کند، ممکن است پس از مدتی دریابد که پرداخت اقساط به صورت مستمر و ماهانه و به خاطر سپردن تاریخ اقساط و یا زحمت واریز ماهانه برای وی دشوار است و یا بیمه گذاری که اقساط خود را به صورت سالانه پرداخت می‌کند، ممکن است پس از مدتی دریابد که پرداخت اقساط به صورت سالانه باعث شده است توان پرداخت قسط در موعد مقرر را نداشته باشد و به همین شکل ممکن است به دلایل بسیار دیگری از این دست، بیمه گذار تمایل داشته باشد روش پرداخت اقساط حق بیمه ی خود را تغییر دهد. در چنین مواردی بیمه گذار می‌تواند با تکمیل فرم درخواست الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه و تسلیم آن به شرکت بیمه، روش پرداخت اقساط حق بیمه ی خود را که در هنگام صدور بیمه نامه به یکی از روش‌های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه انتخاب نموده است، به یکی دیگر از همین روش‌ها تغییر دهد.

۲-         تغییر مبلغ حق بیمه: بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه با توجه به شرایط درآمدها و هزینه‌های زندگی خود حق بیمه ی سال اول بیمه نامه ی خود را انتخاب نموده و با توجه به چشم اندازی که از آینده ی زندگی و سطح درآمدها و هزینه‌های خود در سال‌های آتی دارد، ضریب رشد سالانه ی حق بیمه را نیز تعیین می‌کند. بدیهی است که در طول یک دروه ی زمانی بیست یا سی ساله، تمامی‌تغییرات شرایط درآمدی و هزینه‌های زندگی بیمه گذار منطبق با انتظار فعلی او نخواهد بود. لذا بیمه گذار در طول دوره ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود می‌تواند با توجه به میزان درآمدها و هزینه‌های جدید خود حق بیمه ی بیمه نامه ی خود را تغییر دهد. به عنوان مثال ممکن است در طول دوره ی بیمه نامه بیمه گذار در شغل خود چندین بار پیشرفت و ارتقای شغلی داشته باشد که موجب افزایش چشم گیر در میزان درآمدهای او شود و یا ممکن است به دلیل از دست دادن شغل خود یا افزایش تعداد فرزندان و یا رسیدن فزندان به سنی که هزینه‌های آنان افزایش چشم گیر داشته است، امکان پرداخت حق بیمه ای که در ابتدای دوره ی بیمه نامه تعیین شده است را نداشته باشد. در این صورت الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه این امکان را برای بیمه گذار فراهم خواهد کرد که شرایط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را با شرایط جدید مالی خود منطبق گرداند.

۳-         تغییر درصد رشد سالانه ی مبلغ اقساط حق بیمه: همان طور که گفته شد بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، پس از تعیین مبلغ حق بیمه، با توجه به پیش بینی و چشم اندازی که از رشد درآمد خود در آینده دارد، درصد رشد سالانه ی حق بیمه ی خود را نیز بین ۰ تا ۲۵ درصد انتخاب می‌کند. در صورت تغییر شرایط بیمه گذار در آینده و افزایش یا کاهش توان پرداخت وی به مقداری بیشتر یا کمتر از پیش بینی اولیه ی او در هنگام صدور بیمه نامه، وی می‌تواند از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه درصد افزایش سالانه ی حق بیمه ی خود را افزایش یا کاهش دهد.

۴-         تغییر مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت: بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه با توجه به مبلغ حق بیمه ای که پرداخت می‌کند و نیز با توجه به سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در شرکت بیمه گر که معمولاً در اکثر شرکت‌های بیمه ۲۵ برابر حق بیمه ی سالانه یا بین ۳۰۰ تا ۳۶۰ برابر حق بیمه ی ماهانه تعیین می‌شود، سرمایه ی فوت خود و ضریب افزایش سالانه ی آن را تعیین می‌کند. با توجه به تغییرات سطح درآمدی و یا هزینه‌های بیمه-گذار در طول دوره ی بیمه نامه یا تغییر چشم گیر در ارزش پول، ممکن است بیمه گذار تصمیم بگیرد مبلغ حق بیمه و میزان سرمایه ی فوت خود را تغییر دهد. به عنوان مثال اگر بیمه گذاری مبلغ حق بیمه ی خود را افزایش دهد، می‌تواند سرمایه ی  فوت به هر علت بیمه نامه ی خود را متناسب با حق بیمه ی جدید خود تغییر داده و تا سقف تعیین شده توسط شرکت بیمه افزایش دهد. همچنین بی ارزش شدن پول در طول زمان ممکن است موجب گردد بیمه گذار احساس کند، مبلغ سرمایه ی فوت بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری وی به مبلغ ناچیزی تبدیل شده است. در نتیجه ممکن است تصمیم بگیرد سرمایه ی فوت خود را تا سقف ممکن بدون افزایش حق بیمه یا بیش از سقف فعلی با پرداخت حق بیمه ی بیشتر تغییر دهد. الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه می‌تواند امکان این تغییر را برای بیمه گذار فراهم نماید.

۵-         تغییر درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت: همان طور که گفته شد  بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه علاوه بر تعیین مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت، درصد رشد سالانه ی آن را نیز بین ۰ تا ۲۰ درصد تعیین می‌کند. وی می‌تواند از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه-ی خود را نیز تغییر دهد. این تغییر ممکن است به یکی از عللی که برای تغییر مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت نیز بیان شد، انجام شود.

۶-         تغییر ضریب پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، ضریب پوشش هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه و ضریب پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه: ممکن است در طول دوره ی بیمه نامه، بیمه گذار احساس کند که به علت تغییر شغل یا افزایش یا کاهش میزان ورزش حرفه ای یا افزایش یا کاهش استفاده از موتورسیکلت و علل مشابه دیگر، میزان خطر و ریسکی که بیمه شده را تهدید می‌کند، افزایش یا کاهش داشته است. در این صورت بیمه گذار می‌تواند از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه ضریب هر یک از پوشش-های حوادث را در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود افزایش یا کاهش دهد. همچنین ممکن است بیمه گذار در ابتدای دوره ی بیمه نامه هیچ یک از پوشش‌های حوادث و یا برخی از آن‌ها را خریداری نکرده باشد و در طول دوره ی بیمه نامه به یکی از دلایل بالا تصمیم به اضافه کردن آن‌ها بگیرد و یا بالعکس ممکن است بیمه گذار تصمیم بگیرد هر یک از پوشش‌های حوادث خریداری شده را از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود حذف نماید.. در این صورت نیز بیمه گذار می‌تواند از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه هر یک از پوشش‌ها را به بیمه نامه اضافه یا از بیمه نامه حذف نماید.

۷-         تغییر ضریب سرمایه ی بیماری‌های خاص: ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش سن بیمه شده و یا تغییرات در محل زندگی یا محیط کار و شرایط زیست محیطی و نیز بسیاری از علل دیگر، بیمه گذار احساس نماید که امکان ابتلا به بیماری‌های خاص برای بیمه شده افزایش یا کاهش داشته است. در این صورت بیمه گذار می‌تواند در طول دوره ی بیمه نامه ضریب سرمایه ی بیماری‌های خاص بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را افزایش یا کاهش داده و یا این پوشش را به بیمه نامه اضافه یا از آن حذف کند.

۸-         اضافه یا حذف نمودن پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه: بیمه گذار می‌تواند در صورت عدم خرید پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در طول دوره ی بیمه نامه این پوشش را از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه-نامه به بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود اضافه نماید و یا در صورت خرید آن در هنگام صدور بیمه نامه و عدم تمایل به ادامه ی این پوشش، می‌تواند در طول دوره ی بیمه نامه، این پوشش را از بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود حذف کند.

۹-         تغییر ضریب پوشش مستمری ناشی از معافیت یا اضافه و حذف آن: در صورتی که بیمه گذار پوشش مستمری ناشی از معافیت را در ابتدای دوره ی بیمه نامه خریداری نکرده باشد، می‌تواند این پوشش را در طول دوره-ی بیمه نامه از طریق صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه به بیمه نامه ی عمر و سرمایه گذار اضافه نماید یا در صورت خرید آن در هنگام صدور بیمه نامه و عدم تمایل به ادامه ی این پوشش می‌تواند آن را از بیمه نامه ی خود حذف نماید. همچنین در صورتی که بیمه گذار این پوشش را خریداری کرده باشد، در طول دوره ی بیمه نامه می-تواند ضریب پوشش مستمری ناشی از معافیت را نیز افزایش یا کاهش دهد.

صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، تنها در سررسید سال بیمه ای بیمه نامه امکان پذیر است و بیمه گذار در صورت تمایل به ایجاد هر یک از تغییرات فوق در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود تنها باید در سررسید سال بیمه ای بیمه نامه ی خود اقدام به ارائه ی درخواست کتبی به شرکت بیمه جهت صدور الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه نماید.

 

الحاقیه ی تغییر ذینفع

در مطالب پیشین سایت بیم دان اشاره شد که بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه می‌تواند ذینفع یا استفاده کننده یا استفاده کنندگان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را در صورت فوت و حیات بیمه شده، در زمان صدور بیمه نامه با ذکر نام و مشخصات و درصد سهم هر یک از سرمایه ی فوت یا حیات بیمه نامه مشخص نماید. در طول دوره ی بیمه نامه ممکن است به علت فوت ذینفعان بیمه نامه و یا تولد فرزندی جدید و یا ازدواج بیمه شده یا بیمه گذار و یا سایر عللی که در طول دوره ی بیمه نامه امکان وقوع دارند، بیمه گذار تصمیم بگیرد، ذینفعان یا استفاده کنندگان بیمه نامه ی خود را تغییر داده و افرادی را به ذینفعان بیمه-نامه اضافه یا از آن کم نماید. برای ایجاد این تغییر لازم است بیمه گذار درخواست کتبی خود را مبنی بر تغییر ذینفعان بیمه نامه با تأیید بیمه شده به شرکت بیمه ارائه نماید. درخواست تغییر ذینفع در هر زمان از سال بیمه ای قابل ارائه است و الحاقیه ی تغییر ذینفع در هر زمان می‌تواند توسط شرکت بیمه صادر شود.

 

الحاقیه ی تغییر بیمه گذار

تغییر بیمه گذار بیشتر در بیمه نامه‌هایی انجام می‌شود که بیمه  گذار و بیمه شده ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری دو فرد متفاوت هستند. به عنوان مثال ممکن است پدر یا مادری که فرزند خود را تحت پوشش بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قرار داده است، پس از رسیدن فرزند خود به سن قانونی و یا پس از اشتغال و آغاز به کار وی تصمیم بگیرند بیمه گذار و پرداخت کننده و در حقیقت مالک بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را تغییر داده و مالکیت بیمه نامه را در اختیار فرزند خود قرار دهند. در این مورد و سایر موارد مشابه، بیمه گذار فعلی و بیمه گذار جدید باید درخواست تغییر بیمه گذار بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود را به صورت مکتوب به شرکت بیمه ارائه نمایند و بیمه گذار جدید باید ذینفعان بیمه نامه ی خود را پس از تغییر بیمه گذار نیز به شرکت بیمه اعلام نماید. برای تغییر بیمه گذار، بیمه گذار جدید و ذینفعان جدید باید نسبت سببی یا نسبی کاملاً مشخص و تعریف شده با بیمه شده ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری داشته باشند. تغییر بیمه گذار از طریق صدور الحاقیه ای با همین نام انجام شده و پس از صدور الحاقیه ی تغییر بیمه گذار، الحاقیه ی تغییر ذینفع نیز مطابق با درخواست بیمه گذار جدید صادر می‌شود. الحاقیه ی تغییر بیمه گذار نیز همانند الحاقیه ی تغییر در مفاد بیمه نامه تنها در سررسید سال بیمه ای بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری صادر می‌شود. همچنین برای صدور الحاقیه ی تغییر بیمه گذار بیمه نامه نباید هیچ گونه اقساط معوق حق بیمه داشته باشد و در صورت دریافت وام توسط بیمه گذار پیشین، اقساط وام تا انتهای دوره ی وام باید پرداخت شده و وام بیمه گذار پیشین به طور کامل تسویه شود و سپس اقدام به تغییر بیمه گذار گردد.

 

الحاقیه ی تعدیل اندوخته ی بیمه نامه

یکی دیگر از تغییراتی که بیمه گذار در طول دوره ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود می‌تواند در بیمه نامه ایجاد نماید، افزایش یا کاهش میزان اندوخته ی بیمه نامه است. بدین معنی که همان طور که در مطالب پیشین نیز عنوان شده است، بیمه گذار می‌تواند در طول دوره ی بیمه نامه تا سقف ۷۰ درصد از اندوخته ی خود را از بیمه نامه برداشت نموده و یا هر مبلغی را که بالای کف تعیین شده از سوی شرکت بیمه باشد، به اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود اضافه نماید. برای کاهش یا افزایش اندوخته ی بیمه نامه، بیمه گذار باید درخواست کتبی خود را به شرکت بیمه ارائه نماید و الحاقیه ی تعدیل اندوخته توسط شرکت بیمه صادر گردد. در صورت برداشت از اندوخته، بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نباید دارای اقساط وام باشد و در صورت وجود اقساط وام جاری، باید ابتدا اقساط وام بیمه نامه به طور کامل تسویه گردد. در صورت تمایل بیمه گذار به افزایش اندوخته ی بیمه نامه ی خود نیز بیمه گذار باید به همراه درخواست الحاقیه ی تعدیل اندوخته به شرکت بیمه، فیش واریزی مبلغ مورد درخواست جهت افزایش اندوخته ی خود را به شرکت بیمه تحویل نماید. الحاقیه ی تعدیل اندوخته نیز همانند الحاقیه ی تغییر ذینفع در هر زمان از سال بیمه ای صادر می‌شود، با این توضیح که جهت برداشت از اندوخته ی بیمه نامه و صدور الحاقیه ی تعدیل اندوخته ی کاهشی باید حداقل دو سال از مدت بیمه نامه گذشته باشد.

 

الحاقیه ی اصلاح مشخصات

گاهی ممکن است پس از صدور بیمه نامه، بیمه گذار دریابد که اطلاعات بیمه گذار یا بیمه شده یا ذینفعان بیمه نامه در بیمه نامه به اشتباه ثبت شده است. این اطلاعات می‌تواند شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و مشخصات شناسنامه ای یا شماره ی تماس و آدرس بیمه شده یا بیمه گذار باشد. همچنین ممکن است در طول دوره ی بیمه نامه هر یک از بیمه گذار، بیمه شده یا ذینفعان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری اقدام به تغییر نام یا شهرت خود در اداره ی ثبت احوال و یا اقدام به جابجایی محل سکونت و یا تغییر شماره تلفن ثابت و همراه خود نماید. در هر یک از حالات فوق، بیمه گذار می‌تواند از طریق ارائه ی درخواست کتبی به شرکت بیمه مشخصات صحیح بیمه گذار، بیمه شده یا ذینفع بیمه نامه را اعلام نموده و درخواست صدور الحاقیه ی اصلاح مشخصات نماید. شرکت بیمه نیز با صدور الحاقیه ی اصلاح مشخصات، مشخصات بیمه گذار یا بیمه شده و یا ذینفع بیمه نامه را اصلاح می‌نماید. صدور الحاقیه ی اصلاح مشخصات نیز همانند الحاقیه‌های تغییر ذینفع و تعدیل اندوخته در هر زمان از سال بیمه-ای می‌تواند صورت گیرد و به اقدام در بازه ی زمانی خاصی نیاز ندارد.

 

پادکست‌های بیمه عمر

در ادامه می‌توانید با گوش دادن پادکست‌های توصیفی و توضیحی بیمه عمر دانش بیمه ای خود را ارتقا دهید.


پست های مرتبط


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند