بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

بیمه های عمر گروهی به صورت انفرادی

دسامبر 10, 2019بیمه عمر

یکی از ویژگی‌های خاص بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری قابلیت انعطاف پذیری آن جهت ارائه ی خدمات به افراد و گروه-های مختلف است. بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی که ویژگی‌ها و شرایط آن در مطالب پیشین سایت بیم دان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، می‌تواند با داشتن تمامی‌شرایط و پوشش‌هایی که تا کنون برای بیمه‌های عمر و سرمایه-گذاری شده است، برای یک گروه از افراد به عنوان مثال پرسنل یک شرکت یا سازمان خاص نیز با شرایط مشابه برای تمامی‌افراد سازمان به صورت گروهی صادر شود. هرگاه از بیمه‌های عمر گروهی سخن به میان می‌آید بسیاری تصور می‌کنند که منظور از بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری گروهی تنها بیمه‌های عمر و حوادث گروهی است که ویژگی زمانی دارند و به صورت کوتاه مدت و یک ساله صادر می‌شوند و پوشش‌های محدودتری نسبت به بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی دارند. در حالی که باید واقف بود که بیمه‌های عمر گروهی را به دو شکل متفاوت می‌توان برای گروه‌های مختلف و پرسنل سازمان‌ها و ادارات صادر و به آن‌ها خدمات بیمه ای ارائه نمود. در این یادداشت قصد داریم بیمه‌های عمر گروهی و ویژگی‌ها و شرایط آن را در هر دو حالت مورد بررسی قرار داده و تفاوت‌های آن‌ها را با یکدیگر مقایسه نماییم و خدمات خاص بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری گروهی که به صورت انفرادی صادر می‌شوند را ذکر نماییم.

 

 

بیمه عمر و حوادث گروهی

بیمه عمر و حوادث گروهی، در حقیقت نوع خاصی از بیمه عمر است که ویژگی سرمایه گذاری در آن همانند بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی وجود ندارد و پوشش‌های محدودتری را نیز می‌تواند ارائه نماید. بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه ای است که قرارداد آن میان یک شرکت بیمه و یک اداره یا سازمان منعقد می‌گردد و به موجب آن کلیه ی پرسنل سازمان یا اداره ی مذکور به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار می‌گیرند. این بیمه نامه در حقیقت دارای دو بخش یا دو بیمه نامه مجزا از هم است. بخش نخست بیمه عمر زمانی است و بخش دوم بیمه حوادث گروهی. در نتیجه برای آشنایی بیشتر با بیمه نامه عمر و حوادث گروهی لازم است که ابتدا بیمه عمر زمانی و بیمه حوادثه گروهی را معرفی نماییم.

 

بیمه عمر زمانی بیمه ای است که در آن بیمه گذار می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و کار خود و ریسک‌هایی که وی با آن‌ها مواجه است، ابتدا میزان سرمایه ی فوت مدنظر خود و ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه ی خود و مدت بیمه نامه را مشخص کند و سپس حق بیمه ای که بر اساس میزان سرمایه ی فوت، سرمایه ی فوت حادثه و مدت بیمه نامه برای وی تعیین می‌شود را به صورت سالانه یا شش ماهه یا سه ماهه و یا ماهانه پرداخت کند. این بیمه نامه پوشش دیگری نداشته و اندوخته ای نیز در این بیمه نامه وجود ندارد. تنها سرمایه ی فوت و سرمایه ی فوت حادثه در صورت فوت بیمه شده به ذینقع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

بیمه نامه حوادث گروهی نیز شامل سرمایه ی فوت بر اثر حادثه و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه و نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی ناشی از حادثه است که بر اساس مدت بیمه نامه حق بیمه ی آن تعیین شده و توسط بیمه گذار پرداخت می‌شود. این بیمه نامه نیز اندوخته نداشته و تنها پوشش‌های حوادث را شامل می‌شود.

 

 

بنابراین با توجه به اینکه بیمه عمر و حوادث گروهی تلفیق دو بیمه نامه عمر زمانی و حوادث گروهی است، بدیهی است در این بیمه نامه نیز مبلغ سرمایه ی فوت و ضریب فوت ناشی از حادثه و مبلغ مورد نظر بیمه گذار برای پوشش‌های نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه توسط بیمه گذار تعیین شده و بر اساس آن حق بیمه برای بیمه نامه تعیین می‌شود. بیمه نامه عمر و حوادث گروهی به صورت یک ساله صادر می‌شود و این امکان را برای سازمان مربوطه که پرسنل خود را تحت پوشش قرار داده است فراهم می‌کند که هر سال لیست پرسنل خود را بر اساس نیروهای تعدیل یا بازنشست و یا استخدام شده به روزرسانی نماید. در این بیمه نامه بیمه گذار و بیمه شده ی بیمه نامه خود پرسنل هستند و سازمان کارفرمای آن‌ها به عنوان پرداخت کننده ی حق بیمه در قرارداد میان سازمان و شرکت بیمه معرفی می‌شود.

مزایای این بیمه نامه عبارت است از:

? حق بیمه ی ناچیز و جزئی

? انتخاب پوشش سرمایه ی فوت و سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و سایر پوشش‌های حوادث با سرمایه ی مورد نظر بیمه گذار

? امکان به روزرسانی مستمر پرسنل تحت پوشش بیمه نامه به صورت سالانه

? امکان تقسیط حق بیمه به صورت کسر از حقوق بیمه گذاران

 

 

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی

قرارداد بیمه نامه عمر به صورت گروهی میان یک سازمان یا اداره با یک شرکت بیمه علاوه بر حالت فوق که صدور بیمه عمر و حوادث گروهی است به حالت دیگری نیز می‌تواند منعقد گردد. بدین صورت که یک سازمان یا اداره لیست پرسنل خود را به یک شرکت بیمه ارائه نموده و برای کلیه ی پرسنل خود بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی را به صورت دسته جمعی و گروهی خریداری می‌کند. در حقیق در این حالت سازمان مربوطه حق بیمه ی بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی، تک تک پرسنل خود را به صورت تجمیعی به شرکت بیمه پرداخت نموده و شرکت بیمه به تعداد پرسنل آن سازمان، بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری انفرادی صادر می‌کند. در این حالت نیز بیمه گذار و بیمه شده ی بیمه نامه خود پرسنل هستند و سازمان کارفرمای آن‌ها به عنوان پرداخت کننده ی حق بیمه در قرارداد میان سازمان و شرکت بیمه معرفی می‌شود. در این حالت بیمه نامه ی هر یک از پرسنل، شرایطی کاملاً مشابه شرایط بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی که در مطالب پیشین عنوان شده بود، خواهد داشت. بدین معنی که هر یک از بیمه نامه‌ها دارای پوشش‌های سرمایه ی فوت، سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، سرمایه ی بیماری-های خاص، سرمایه ی نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه می‌باشند و شرایط پوشش‌ها نیز کاملاً مشابه بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی است. این بیمه نامه‌ها نیز دارای اندوخته و ارزش بازخرید بوده و امکان استفاده از اندوخته برای هر یک از بیمه گذاران وجود دارد. همچنین در این بیمه نامه‌ها هر یک از بیمه گذاران پس از گذشت دو سال از آغاز بیمه نامه امکان دریافت وام تا سقف ۹۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه و امکان برداشت از اندوخته ی خود تا سقف ۷۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه ی خود را خواهد داشت. امکان تغییر شرایط بیمه نامه نیز برای هر یک از بیمه گذاران در سررسید هر سال بیمه ی وجود دارد و می‌توانند هر گونه تغییری که مد نظر دارند، از طریق صدور الحاقیه ی تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود اعمال کنند.

 

 

بنابراین جهت صدور بیمه نامه ی عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی برای پرسنل یک سازمان خاص، آن سازمان باید لیست اسامی‌خود را به همراه شرایط مدنظر خود جهت صدور بیمه نامه شامل مبلغ حق بیمه، سرمایه ی فوت، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، ضریب سرمایه ی نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه، ضریب هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه، ضریب پوشش سرمایه ی بیماری‌های خاص، تمایل یا عدم تمایل به استفاده از پوشش‌های معافیت از پرداخت حق بیمه و مستمری ناشی از آن با تعیین ضریب آن در صورت تمایل و مدت بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام کند. شرکت بیمه نیز با توجه به صدور بیمه نامه‌ها به صورت گروهی با اعمال تخفیفاتی در هزینه‌های اداری جدول تعهدات نمونه ای را به سازمان مربوطه ارائه نموده و در صورت تأیید نهایی طرفین، قرارداد میان دو سازمان منعقد می‌گردد.

مزایای صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی عبارت است از:

? امکان استفاده از تمامی‌پوشش‌های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای هر یک از بیمه گذاران

? امکان استفاده از مزایای سرمایه گذاری و اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

? امکان دریافت وام پس از دو سال از شروع بیمه نامه بدون ضامن و تنها با ارائه ی کارت شناسایی بیمه گذار ظرف مدت بیست و چهار ساعت

? امکان برداشت از اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پس از دو سال از شروع بیمه نامه

? امکان ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای بیمه گذار در سررسید هر سال بیمه ای

? امکان دریافت تخفیف در هزینه‌های اداری به علت تجمیع بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری تک تک پرسنل سازمان

امکان تقسیط حق بیمه به صورت کسر از حقوق هر یک از بیمه گذاران

 

 

در صورتی که می‌خواهید با بیمه عمر و مزایای آن بیشتر اشنا شوید شدیدا توصیه می‌کنیم پادکست‌های زیر که محصول واحد رسانه ای بیمدان است را گوش دهید.

 

 


پست های مرتبط


نظر (1)

عیسی
دسامبر 13, 2019

امکان برداشت ۷۰ درصدی از صندوق ؟!
تو پاسارگاد !!


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند