بیمه عمر حمعی

بیمه عمر گروهی

آگوست 24, 2020بیمه عمر

گاهی یک گروه از افراد در یک سازمان قصد دارند، به صورت گروهی تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرند. بیمه عمر گروهی یکی از انواع بیمه عمر است که میتواند با شرایط مختلفی صادر شود. در این مطلب قصد داریم انواع بیمه عمر گروهی را بررسی کنیم.

یکی از ویژگیهای خاص بیمه عمر قابلیت انعطاف پذیری آن است. این انعطاف پذیری امکان ارائه خدمات به افراد و گروه‌های مختلف را فراهم می‌کند. بیمه عمر انفرادی که میتواند برای یک گروه از افراد نیز صادر شود. بیمه عمر گروهی با داشتن تمامی‌شرایط و پوششهایی که تاکنون برای بیمه عمر  عنوان شده است، صادر می‌شود. ویژگیها و شرایط بیمه عمر انفرادی در مطالب پیشین سایت بیمدان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. پرسنل یک شرکت یا سازمان خاص نیز با شرایط مشابه برای تمامی‌افراد میتوانند تحت پوشش بیمه عمر قرار گیرند.

بسیاری تصور میکنند که منظور از بیمه عمر گروهی، تنها بیمه عمر و حوادث گروهی است. بیمه عمر و حوادث گروهی ویژگی زمانی دارد و به صورت کوتاه­ مدت و یک ساله صادر می­شود. همچنین پوششهای این بیمه، نسبت به بیمه عمر انفرادی محدودتر هستند در حالی که باید واقف بود که بیمه عمر گروهی را به دو شکل متفاوت میتوان برای گروه­های مختلف صادر نمود. در این یادداشت قصد داریم بیمه ­های عمر گروهی و ویژگی­ها و شرایط آن را در هر دو حالت بررسی کنیم. همچنین تفاوتهای انواع بیمه عمر گروهی را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

بیمه عمر و حوادث گروهی

بیمه عمر و حوادث گروهی، در حقیقت نوع خاصی از بیمه عمر است. ویژگی سرمایه گذاری در این بیمه همانند بیمه‌های عمر انفرادی وجود ندارد. همچنین پوشش­های محدودتری را نیز میتواند ارائه نماید.

بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه ایست که قرارداد آن میان یک شرکت بیمه و یک سازمان منعقد میگردد. به موجب قرارداد، کلیه پرسنل سازمان مذکور به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار میگیرند. این بیمه در حقیقت دارای دو بخش یا دو بیمه نامه مجزا از هم است. بخش نخست بیمه عمر زمانی است و بخش دوم بیمه حوادث گروهی. در نتیجه لازم است که ابتدا بیمه عمر زمانی و بیمه حوادث گروهی را معرفی نماییم.

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی بیمه­ ایست که در آن بیمه گذار میتواند ابتدا میزان سرمایه فوت مدنظر خود را مشخص کند. سپس ضریب سرمایه فوت ناشی از حادثه و مدت بیمه نامه را مشخص میکند. انتخاب این موارد با توجه به شرایط زندگی و کار بیمه گذار و ریسکهای وی انجام می‌شود.

سپس حق بیمه­ ای که تعیین می‌شود، توسط بیمه گذار پرداخت میگردد. حق بیمه بر اساس میزان سرمایه­ فوت، سرمایه­ فوت حادثه و مدت بیمه­ نامه تعیین میشود. روش پرداخت حق بیمه میتواند بصورت سالانه یا شش ماهه یا سه ماهه و یا ماهانه باشد. این بیمه ­نامه پوشش دیگری نداشته و اندوخته ای نیز در این بیمه نامه وجود ندارد. تنها سرمایه فوت و سرمایه فوت حادثه در صورت فوت بیمه شده به ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

بیمه حوادث گروهی

بیمه حوادث گروهی نیز شامل سه پوشش است. این سه پوشش، سرمایه فوت حادثه، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه و نقص عضو و از کارافتادگی حادثه هستند. بر اساس مدت بیمه نامه، حق بیمه آن تعیین شده و توسط بیمه گذار پرداخت میشود. این بیمه­ نیز اندوخته نداشته و تنها پوششهای حوادث را شامل میشود.

بنابراین بیمه عمر و حوادث گروهی تلفیق دو بیمه عمر زمانی و حوادث گروهی است. بدیهی است در این بیمه نیز مبلغ سرمایه فوت و ضریب فوت ناشی از حادثه توسط بیمه گذار تعیین میشود. مبلغ مورد نظر بیمه گذار برای پوششهای نقص عضو و هزینه‌های پزشکی حادثه نیز توسط بیمه ­گذار تعیین میشوند. بر اساس این موارد حق بیمه برای بیمه نامه تعیین میشود.

بیمه عمر و حوادث گروهی به صورت یک ساله صادر میشود. این بیمه نامه این امکان را برای سازمان مربوطه فراهم میکند که هر سال لیست پرسنل خود را بروزرسانی نماید. در این بیمه­، بیمه گذار و بیمه شده، پرسنل هستند. سازمان کارفرمای آنها به عنوان پرداخت کننده حق بیمه در قرارداد میان سازمان و شرکت بیمه معرفی میشود.

مزایای بیمه عمر و حوادث گروهی عبارت است از:

 • حق بیمه­ ی ناچیز و جزئی
 • انتخاب پوشش سرمایه­ ی فوت و سرمایه­ ی فوت ناشی از حادثه و سایر پوشش­های حوادث با سرمایه­ ی مورد نظر بیمه­ گذار
 • امکان به روزرسانی مستمر پرسنل تحت پوشش بیمه­ نامه به صورت سالانه
 • امکان تقسیط حق بیمه به صورت کسر از حقوق بیمه­ گذاران

بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری انفرادی به صورت گروهی

قرارداد بیمه عمر گروهی میان یک سازمان با شرکت بیمه علاوه بر حالت فوق،به حالت دیگری نیز میتواند منعقد گردد. بدین صورت که یک سازمان، لیست پرسنل خود را به شرکت بیمه ارائه مینماید. بر اساس لیست مربوطه، برای کلیه پرسنل سازمان بیمه عمر انفرادی بصورت گروهی صادر میشود.

در حقیقت در این حالت سازمان مربوطه حق بیمه بیمه ­های عمر انفرادی پرسنل خود را بصورت پرداخت میکند. شرکت بیمه به تعداد پرسنل آن سازمان، بیمه عمر انفرادی صادر میکند. در این حالت نیز بیمه گذار و بیمه شده، خود پرسنل هستند. سازمان کارفرمای آنها به عنوان پرداخت کننده حق بیمه در قرارداد میان سازمان و شرکت بیمه معرفی میشود.

در این حالت بیمه نامه هر یک از پرسنل، شرایطی کاملاً مشابه شرایط بیمه‌های عمر انفرادی خواهد داشت. بدین معنی که هر یک از بیمه‌ها دارای پوششهای سرمایه فوت، سرمایه فوت ناشی از حادثه، سرمایه امراض خاص، سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه میباشند. شرایط پوشش­ها نیز کاملاً مشابه بیمه­‌های عمر انفرادی است.

این بیمه‌ها نیز دارای اندوخته و ارزش بازخرید بوده و امکان استفاده از اندوخته برای بیمه گذاران وجود دارد. همچنین در بیمه عمر گروهی،هر یک از بیمه گذاران پس از گذشت دو سال امکان دریافت وام را خواهد داشت. امکان تغییر شرایط بیمه­ نامه نیز برای هر یک از بیمه گذاران در سررسید هر سال بیمه ای وجود دارد.

یکی از اخبار جالب مرتبط با این موضوع بیمه گروهی بومیان جزیره کیش بود که در صدر اخبار بیمه ای قرار گرفت.

فواید بیمه عمر گروهی

مزایای بیمه عمر گروهی

مزایای صدور بیمه عمر گروهی یا بیمه عمر انفرادی به صورت گروهی عبارت است از:

 • امکان استفاده از تمامی‌پوششهای بیمه نامه عمر برای هر یک از بیمه گذاران
 • امکان استفاده از مزایای سرمایه گذاری و اندوخته بیمه نامه عمر
 • امکان دریافت وام پس از دو سال از شروع بیمه بدون ضامن
 • امکان برداشت از اندوخته بیمه عمر پس از دو سال از شروع بیمه نامه
 • امکان ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر برای بیمه گذار در سررسید هر سال بیمه ای
 • امکان دریافت تخفیف در هزینه‌های اداری به علت تجمیع بیمه‌های عمر تک تک پرسنل سازمان
 • امکان تقسیط حق بیمه به صورت کسر از حقوق هر یک از بیمه گذاران

مقایسه شرکت‌های بیمه در ارائه بیمه عمر گروهی

تقریباً تمامی‌بیمه‌های عمر از جمله بیمه عمر ایران، بیمه عمر پاسارگاد، بیمه عمر نوین و … به صورت گروهی نیز صادر میشوند. باید توجه داشت شرایط حاکم بر بیمه عمر گروهی ایران مشابه شرایط بیمه عمر ایران به صورت انفرادی خواهد بود. این امر،در مورد بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر نوین و سایر بیمه‌های عمر شرکتهای مختلف نیز صادق است.

بعنوان مثال در بیمه گروهی ایران نیز مانند بیمه عمر ایران بصورت انفرادی سن بیمه شده تا ۱۰۶ سال است. در بیمه عمر پاسارگاد بصورت گروهی نیز پوششهای آتش سوزی و سیل و زلزله ارائه میشوند. در بیمه عمر نوین بصورت گروهی نیز هر بیمه شده میتواند بیمه تکمیلی را خریداری کند.

بنابراین شرایط بیمه عمر گروهی با بیمه عمر انفرادی هر یک از شرکتها دقیقا مشابه است. همچنین بیمه عمر و حوادث گروهی نیز با شرایط مشابه در تمامی‌شرکتهای بیمه ارائه میشود.


پست های مرتبط

بیمه عمر و حوادث گروهی چیست؟

ژوئن 22, 20200پسندیدنبیمه عمر

بیمه عمر گروهی برای افرادی که سرپرست خانواده هستند تضمین کننده نیازهای مادی،اقتصادی و معیشتی آنان است. اگر جزء افرادی هستید که شما هم نگران تامین و سرمایه گذاری‌های بلند مدت هستید در این مقاله همراه ما باشید تا با مزایای بیمه عمر و تامین امنیت اقتصادی آن آشنا شوید. پیشینه بیمه گروهی پس از …

ادامه مطلب
بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
بیمه های عمر گروهی به صورت انفرادی

دسامبر 10, 20190پسندیدنبیمه عمر, ,

یکی از ویژگی‌های خاص بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری قابلیت انعطاف پذیری آن جهت ارائه ی خدمات به افراد و گروه-های مختلف است. بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی که ویژگی‌ها و شرایط آن در مطالب پیشین سایت بیم دان به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، می‌تواند با داشتن تمامی‌شرایط و پوشش‌هایی …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند