بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه «نوین»

دسامبر 21, 2019بیمه عمر

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری در هر شرکت بیمه چیست؟

جهت پاسخ به این پرسش مهم بیمه گذاران و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری، قصد داریم از این پس ویژگی‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری در هر یک از شرکت‌های بیمه را به طور اجمالی در سایت بیمدان  بررسی و معرفی نماییم. با توجه به اینکه کلیات مقررات و شرایط حاکم بر بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف مشترک بوده و توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شوند و پیش از این نیز در مقالات گذشته ی سایت بیمدان مفصلاً به آنها اشاره شده است، در این سلسله مقالات تلاش داریم جزئیاتی را که هر شرکت در آن با سایر شرکت‌های بیمه در ارائه ی بیمه عمر و سرمایه گذاری خود تفاوت دارد و محصول خود را به وسیله ی آن ویژگی‌ها از سایر شرکت‌ها متمایز میکند، بررسی کنیم. در این یادداشت قصد داریم بیمه عمر و سرمایه گذاری و ویژگی‌ها و شرایط آن را در شرکت بیمه «نوین» معرفی نماییم.

بیمه نوین، بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری خود را با ویژگی‌ها و شرایط زیر به متقاضیان ارائه می‌کند:

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۵ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۰ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مدت بیمه نامه میتواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. لذا کمترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه نوین ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، بیمه گذار میتواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه نوین، تا ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد.

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال است. پوشش حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین از ۴ سالگی و تا سن ۱۸ سالگی با ضریب یک برابر سرمایه ی فوت ارائه می‌شود. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نوین به میزان ۴۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به شرط خرید پوشش فوت در اثر حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین به میزان ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و به انتخاب بیمه گذار و تا سقف مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به میزان ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به شرط ابتلا و به صورت سرمایه ای و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور توسط بیمه شده است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، هزینه ی بیماری‌های خاص به ازای هر بیماری یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نوین از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه نوین همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می‌شود. در این حالت در صورتی که بیمه شده زیر ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا نقص عضو دائم و کامل بیمه گذار به هر علت تا ۱۸ سالگی بیمه شده و در صورتی که بیمه شده بالای ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا نقص عضو دائم و کامل بیمه گذار به علت حادث تا پایان دوره ی بیمه نامه برقرار خواهد بود. در این حالت نیز پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود.

 

پوشش درمان تکمیلی

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، بیمه شده می‌تواند پوشش درمان تکمیلی را به صورت انفرادی و سالانه خریداری کند. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین در قالب سه طرح متفاوت با مبالغ سالانه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیون) ریال، ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارده میلیون) ریال و یا سالانه ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و چهار میلیون) ریال قابل خریداری است. این پوشش تنها برای شخص بیمه شده و به مدت یک سال معتبر خواهد بود و طرح‌های مذکور در صورتی برای بیمه شده قابل خرید خواهند بود که به ترتیب حداقل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش میلیون) ریال، ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) ریال و یا ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و پانصد هزار) ریال حق بیمه ی عمر و سرمایه گذاری پرداخت کرده باشد.


پست های مرتبطیک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند