بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ایران

دسامبر 13, 2019بیمه عمر

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه میشوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری در هر شرکت بیمه چیست؟ جهت پاسخ به این پرسش مهم بیمه  گذاران و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری، قصد داریم از این پس ویژگی‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری در هر یک از شرکت‌های بیمه را بهطور اجمالی در سایت بیمدان  بررسی و معرفی نماییم. با توجه به اینکه کلیات مقررات و شرایط حاکم بر بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری در شرکتهای مختلف مشترک بوده و توسط بیمه مرکزی تعیین می‌شوند و پیش از این نیز در مقالات گذشته ی سایت بیمدان مفصلاً به آنها اشاره شده است، در این سلسله مقالات تلاش داریم جزئیاتی را که هر شرکت در آن با سایر شرکت‌های بیمه در ارائه ی بیمه عمر و سرمایه گذاری خود تفاوت دارد و محصول خود را به وسیله ی آن ویژگی‌ها از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند، بررسی کنیم. در این یادداشت قصد داریم در اولین قدم بیمه عمر و سرمایه گذاری و ویژگی‌ها و شرایط آن را در شرکت بیمه ایران معرفی نماییم.

بیمه ایران به عنوان بزرگترین بیمه ی دولتی در کشور، بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری خود را تحت عنوان طرح بیمه «مان» به مشتریان و بیمه گذاران ارائه می‌کند. ویژگی‌ها و شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت دولتی بیمه ایران یا همان بیمه «مان» به شرح زیر است:

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۱۰۶ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران، بیمه شده پس از پایان دوره ی بیمه نامه میتواند مبلغ اندوخته ی خود را به صورت مستمری و تا سن ۱۰۶ سالگی دریافت کند و تا این سن تحت پوشش بیمه نامه باشد.

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، مدت بیمه نامه میتواند از ۵ سال آغاز شده و تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده، ادامه یابد. لذا کمترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ایران ۵ سال و حداکثر آن تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده است.

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، بیمه گذار میتواند حق بیمه‌های خود را به پنج روش مختلف پرداخت کند. این روش‌ها عبارتند از ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یکجا.

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران طرح بیمه «مان»، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه ایران، بین پنج تا سی و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است.

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی حادثه و هزینه‌های پزشکی ارائه می‌شود و بیمه گذار میتواند با خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، دو پوشش دیگر را نیز در زمان صدور بیمه نامه خریداری نماید. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هرعلت ارائه می‌شود. سقف مبلغ پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری «مان» یک میلیارد ریال است.

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری «مان» به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت محاسبه و در جدول محسبات و تعهدات بیمه نامه درج می‌شود. سقف میزان هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنجاه میلیون) ریال است.

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری «مان» به میزان ۲۵ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران از طریق ارائه ی فاکتورهای هزینه به میزان هزینه‌های انجام شده از سوی بیمه شده تا سقف سرمایه ی پوشش منطبق با مبلغ درج شده در جدول است و تنها یک بار در طول دورهی بیمه نامه پرداخت می‌شود. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران از سن یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی بیمه نامه را شامل می‌شود و حق بیمه ی پوشش‌های اضافی را در بر نمی‌گیرد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه عمر ایران، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده بر اثر حادثه، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی پوشش اصلی بیمه نامه و بدون در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.


پست های مرتبط

کرونا و بیمه عمر

می 23, 20200پسندیدنبیمه عمر, , ,

بیماری کووید ۱۹ یا همان کرونا که از ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ در کشور چین، شیوع آن آغاز شد و به سرعت به تمامی‌کشورهای جهان سرایت کرد، در چند ماه گذشته، تمامی‌مشاغل و عرصه‌های مختلف اقتصادی را در تمامی‌کشورهای جهان تحت الشعاع خود قرار داده است. بسیاری از مشاغل با شیوع کرونا تعطیل شده و …

ادامه مطلب
اصول و قواعد اولیه در فروش بیمه های عمر

می 23, 20200پسندیدنآموزش فروش , بیمه عمر, , , ,

در این مطلب قصد داریم به اولین ملزومات فروش بیمه‌های عمر بپردازیم و روشن سازیم که قواعد و اصول اولیه برای فروش بیمه عمر چه مواردی هستند. این اصول، مواردی هستند که شما در هر یک از روش‌های بازاریابی و فروش بیمه عمر که از آن استفاده می‌کنید، باید رعایت نمایید و سبک و شیوه …

ادامه مطلب


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند