بیمه آتش سوزی معلم به زبان ساده

جولای 30, 2020آتش سوزی , بیمه عمر

بیمه آتش سوزی از جمله بیمه‌هایی است که برای تمامی‌اقشار جامعه کاربرد دارد. اصناف، کارخانجات و دارندگان منازل مسکونی، همواره به بیمه آتش سوزی جهت پوشش اموال خود نیاز دارند. لذا جهت آشنایی با مقررات و شرایط بیمه آتش سوزی، در این مطلب، این بیمه را معرفی می‌کنیم. بدین منظور، شرایط بیمه آتش سوزی معلم را نیز بررسی خواهیم کرد.

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی به منظور بیمه سرمایه بیمه گذار صادر می‌شود. در حقیقت بیمه گذار با قصد بیمه سرمایه خود، درخواست خود را به بیمه گر ارائه می‌کند.

در بیمه آتش سوزی، مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است. این اموال باید متعلق به بیمه گذار یا در تصرف وی باشد.

اموال سایر اشخاص و اثاثه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده نیز می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد. مشروط بر اینکه تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد، اگر در سرمایه بیمه منظور شود. همچنین این اموال باید در محل بیمه مستقر باشند.

برای بیمه سرمایه در بیمه آتش سوزی، باید بیمه گذار سرمایه خود جهت بیمه کردن را بطور دقیق اعلام نماید. این سرمایه شامل ساختمان، تجهیزات و اموال داخل محل مورد بیمه خواهد بود. بنابراین به منظور بیمه سرمایه، بیمه گذار باید اقدام به صدور بیمه آتش سوزی نماید.

پیشتر در مطلبی پیرامون کلیات بیمه آتش سوزی با شما سخن گفته بودیم.

مدت بیمه

مدت بیمه از ساعت ۲۴ روز تاریخ شروع بیمه نامه آغاز می‌شود. بیمه در ساعت ۲۴ روز تاریخ انقضای بیمه نامه نیز به پایان می‌رسد. بیمه نامه آتش سوزی غالباً یک ساله صادر می‌شود. اعتبار بیمه نامه از زمان پرداخت اولین قسط حق بیمه، آغاز میگردد.

شرایط بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

مطابق اصل غرامت در این بیمه، جبران خسارت در هیچ موردی، از میزان زیان بیمه گذار، بیشتر نمیشود.

اصل حسن نیت

بیمه گذار مکلف به رعایت دقت و صداقت در تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه است. اظهارات خلاف واقع، تعهد بیمه گر را ساقط خواهد نمود.

خطرات بیمه شده

در این بیمه، پوششهای اصلی عبارتند از: آتش سوزی، صاعقه و انفجار. این پوششهای اصلی را در اصطلاح «آصا» مینامند.

خسارات تحت پوشش

بیمه آتش سوزی، خسارات مستقیم ناشی از آصا، جلوگیری از بسط خسارت و نقل مکان ضروری را پوشش میدهد. میزان خسارت، به میزان زیان وارد به بیمه گذار خواهد بود. این مبلغ، نمیتواند از مابه التفاوت هر مال، بلافاصله قبل و بعد از خسارت، بیشتر باشد. زیان حاصل از وقفه در کار و تولید و افزایش هزینه تعمیر، بازسازی و تأسیس، بیمه نمیشود.

سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت، به میزان خسارت تقلیل می‌یابد. اما بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی، سرمایه را افزایش دهد.

خطرات اضافی

در صورت موافقت بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی، میتوان خطرات دیگری را به بیمه نامه اضافه کرد. این خطرات، در شرکتهای مختلف بیمه متفاوت است. برخی از این پوششها، عبارتند از شکست شیشه، بلایای طبیعی، آتشفشان، ترکیدگی لوله آب، سرقت و … .

کاهش ارزش مورد بیمه

در صورت کاهش ارزش اموال بیمه شده، بیمه گذار باید بدون تأخیز به بیمه گر اطلاع دهد. در این صورت حق بیمه اضافی به بیمه گذار مسترد میگردد.

بیمه مضاعف

اگر مورد بیمه یا بخشی از آن نزد شرکت دیگری نیز بیمه شود، باید به اطلاع بیمه گر برسد. در صورت وقوع خسارت، تعهد بیمه گر، به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده است.

تشدید خطر

اگر در مدت بیمه، شرایط طوری تغییر کند که خطر مورد بیمه تشدید شود، باید بلافاصله به اطلاع بیمه گر برسد. در غیر این صرت، خسارت طبق قاعده نسبی پرداخت خواهد شد.

بیمه آتش سوزی معلم

در بیمه معلم، خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار هستند. در بیمه معلم خطرات اضافی شکست شیشه، ترکیدگی لوله آب، سقوط هواپیما و هلیکوپتر، طوفان، سرقت تحت پوشش قرار میگیرد. سایر خطرات اضافی در بیمه معلم، ضایعات برف و باران، هزینه پاکسازی، خودسوزی، اعتصاب، شورش، بلوا و جنگ هستند. علاوه بر خطرات فوق، خطر اضافی ترکیدگی ظروف تحت فشار نیز در بیمه معلم ارائه میگردد.

ظروف تحت فشار صنعتی شامل دیگ بخار و ظروف نگهداری مواد یا گازهای تحت فشار در صنعت هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت بیمه معلم مراجعه کنید.


پست های مرتبط


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند